Home

บริการของเรา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดเก็บ การรวบรวม การวิเคราะห์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดเก็บ การรวบรวม การวิเคราะห์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ดูรายละเอียด

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ดูรายละเอียด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

กายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

ดูรายละเอียด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ดูรายละเอียด

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ไตเทียม

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ดูรายละเอียด

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ทันตกรรม

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ดูรายละเอียด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ดูรายละเอียด

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

แพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

ดูรายละเอียด
1 / 10

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
โปรโมชั่นใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น แถมฟรี ฝังเข็มปรับสมดุล

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

โปรโมชั่นใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น แถมฟรี ฝังเข็มปรับสมดุล

คืนรอยยิ้มให้คนที่คุณรัก โปรโมชั่น ฟันปลอมแบบติดแน่น จำนวน 2 ซี่ ราคาพิเศษ 30,000.- บาท รับฟรี Gift Voucher ฝังเข็มปรับสมดุล จำนวน 1 ครั้ง
โปรแกรมฝังเข็มปรับสมดุล ฟรี แปะเมล็ดผักกาดลดความอยากอาหาร

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โปรแกรมฝังเข็มปรับสมดุล ฟรี แปะเมล็ดผักกาดลดความอยากอาหาร

โปรแกรม ฝังเข็ม โดยแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญ
โปรแกรม Pain Relief ลดปวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ด้วยคลื่นความร้อนลึก (Ultrasound therapy)

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โปรแกรม Pain Relief ลดปวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ด้วยคลื่นความร้อนลึก (Ultrasound therapy)

“รักษาอาการปวด ตรงจุดต้นเหตุของปัญหา” โปรแกรมลดปวดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เทคโนโลยีลดปวดด้วย คลื่นความร้อนลึก (Ultrasound therapy) ราคา 500.- บาท/ครั้ง (จากราคาปกติ 600.- บาท) คอร์ส 5 ครั้ง ▶︎ ราคาพิเศษ 2,200.- บาท (จากราคาปกติ 3,000.- บาท)
โปรโมชั่นตรวจหาเชื้อ COVID-19

โปรแกรมตรวจโควิด-19

โปรโมชั่นตรวจหาเชื้อ COVID-19

โควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.5 คาดว่าจะระบาดในปี 2566 “ติดง่ายขึ้น หลบภูมิได้ดีขึ้น ติดซ้ำได้ง่ายขึ้น ” โปรโมชั่น ตรวจหาเชื้อ COVID-19 การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test (ATK) ราคา 500.- บาท/ท่าน พร้อมใบรับรองแพทย์ภาษาไทย ท
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยง

ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง พบได้ในทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะพบในอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป การตรวจพบโรคมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกย่อมเป็นผลดีต่อการรักษา
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ ปี 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ ปี 2565

ปีใหม่นี้ เตรียมสุขภาพดีต้อนรับปี 2566 แล้วหรือยัง ?
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
ขูดหินปูน

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

ขูดหินปูน

โปรโมชั่นขูดหินปูน แถมฟรีตรวจฟันและเอ็กซเรย์ ราคาพิเศษ 799.- บาท ▶︎ จากราคาปกติ 1,500.- บาท
Mammogram & Ultrasound Breast

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยง

Mammogram & Ultrasound Breast

“รู้ก่อน รักษาได้” มะเร็งเต้านม ภัยร้ายอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย
ตรวจสุขภาพฟันพ่อลูก

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

ตรวจสุขภาพฟันพ่อลูก

“่สุขภาพช่องปากที่ดี…ทั้งคุณพ่อและคุณลูก” โปรโมชั่น #ตรวจสุขภาพช่องปาก ราคาพิเศษ 899.- บาท/ท่าน รายการตรวจ : ตรวจฟันทั้งปาก เอ็กซเรย์ ขูดหินปูน หมายเหตุ : กรุณานัดหมายเพื่อสำรองคิวล่วงหน้า ราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566

ค้นหาแพทย์ให้ฉัน

เพียงตอบคำถามเกี่ยวกับอาการของคุณ

1
2
3
ช่วงอายุ ความต้องการ อวัยวะ อาการเบื้องต้น
กรุณาเลือก
ทุกช่วงอายุ
เด็กอายุ 0 - 15 ปี
ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป - 60 ปี
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป
ค้นหาเลย

คลังความรู้

ดูทั้งหมด
ข้อควรรู้ เมื่อไหร่ที่ควรใส่ “ฟันปลอม”
บทความสุขภาพ

ข้อควรรู้ เมื่อไหร่ที่ควรใส่ “ฟันปลอม”

ฟันปลอมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการทดแทนฟันที่สูญเสียไป มีทั้งแบบติดแน่นและแบบถอดออกได้ ผู้ที่มีปัญหาฟันผุ ฟันหัก ฟันแตก จนไม่สามารถบูรณะฟันขึ้นมาได้ อาจถึงเวลาแล้วที่ต้องใส่ฟันปลอม ฟันปลอมในปัจจุบันมีความเป็นธรรมชาติ สวยงาม และมีความสะดวกสบายมากกว่าในอดีตม

26 ม.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
จริงหรือไม่? แปรงฟันหลังกินข้าว เป็นสาเหตุของ “ฟันพุ”
บทความสุขภาพ

จริงหรือไม่? แปรงฟันหลังกินข้าว เป็นสาเหตุของ “ฟันพุ”

งานวิจัย พบว่า การทานอาหารประเภทน้ำผลไม้ น้ำอัดลม หรืออาหารและเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ๆ และมีน้ำตาลสูง จะทำให้สารเคลือบฟันด้านนอกอ่อนตัวลงนานตั้งแต่ 10 นาทีไปจนถึง 1 ชั่วโมง ช่วงที่สารเคลือบฟันกำลังอ่อนตัวอยู่นั้น หากทำการแปรงฟันทันที จึงอาจเป็นส

24 ม.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
ฝังเข็ม เสี่ยงปอดรั่วจริงหรือไม่?
บทความสุขภาพ

ฝังเข็ม เสี่ยงปอดรั่วจริงหรือไม่?

ฝังเข็ม เป็นศาสตร์การรักษาโรคและอาการต่าง ๆ ชนิดหนึ่งของจีนโบราณ ด้วยการนำเข็มที่มีขนาดบางมาก ๆ มาฝังลงไปตามจุดต่าง ๆ บนร่างกาย ตามความเชื่อในเรื่องของพลังชีวิตหรือพลังชี่ที่อยู่ในเส้นลมปราณ โดยคำถามยอดฮิตที่หลาย ๆ คนสงสัยว่า ฝังเข็มเสี่ยงปอดรั่วจริ

23 ม.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
โควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.5 น่ากลัวขนาดไหน?
บทความสุขภาพ

โควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.5 น่ากลัวขนาดไหน?

โควิดสายพันธุ์ใหม่ ที่มีการคาดการณ์ว่าจะระบาดในปี 2566 เป็นสายพันธุ์ XBB.1.5 โดยต้นตระกูลของมันคือโอมิครอน BA.2 โดยเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างโอมิครอน 2 สายพันธุ์ คือ BJ.1 และ BM.1.1.1 ไวรัสชนิดนี้มีอัตราการแพร่ระบาดรวดเร็วมาก และเป็นสายพันธุ์ที่หลบเลี่ยง

16 ม.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
ปวดหัวตรงไหน บอกอะไรได้บ้าง?
บทความสุขภาพ

ปวดหัวตรงไหน บอกอะไรได้บ้าง?

อาการ ปวดหัว ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติ แต่ความจริงแล้วอาจไม่ปกติ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากความเครียด ไมเกรน สมองเสื่อม เนื้องอกในสมอง หรือหลอดเลือดสมองก็เป็นได้ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาการปวดหัวที่เป็นมีสาเหตุมาจากอะไร

15 ม.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
โครงการ CMH Charity Project ประจำเดือน มกราคม 2566
ข่าวสารทั่วไป

โครงการ CMH Charity Project ประจำเดือน มกราคม 2566

โครงการ CMH Charity Project ประจำเดือน มกราคม 2566 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ได้จัดทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

14 ม.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
สิทธิประกันสังคม ทำฟันอะไรได้บ้าง?
ข่าวสารประกันสังคม

สิทธิประกันสังคม ทำฟันอะไรได้บ้าง?

สำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิการ ทำฟันประกันสังคม ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ซึ่งรวมถึงผู้ประกันตนที่ว่างงาน ประกันสังคมยังคุ้มครองค่าทำฟันต่ออีก 6 เดือน วันนี้เรามีสิทธิประโยชน์ในการทำฟันของผู้ปร

12 ม.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
3 สาเหตุหลักของ “มะเร็ง”
บทความสุขภาพ

3 สาเหตุหลักของ “มะเร็ง”

ในประเทศไทย โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญอันดับที่ 2 หรือ 3 สลับกับโรคหัวใจในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา แม้ว่าวิทยาการทางแพทย์จะก้าวหน้าไปมากทำให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยโรคมะเร็งได้รวดเร็วขึ้น หรือแม้กระทั่งการรักษาให้หายขาดด้วยการฉายแสงหรือเคมีบำบัด ก็ยัง

08 ม.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
เคล็ดลับ! ใช้น้ำยาบ้วนปาก ให้มีประสิทธิภาพ
บทความสุขภาพ

เคล็ดลับ! ใช้น้ำยาบ้วนปาก ให้มีประสิทธิภาพ

หลายคนสงสัยว่า การใช้ น้ำยาบ้วนปาก จำเป็นแค่ไหน? รู้ไหมว่าการแปรงฟันสามารถทำความสะอาดได้เพียง 25% ของช่องปาก ต่อให้จะแปรงฟันสะอาดแค่ไหนก็ยังมีกลิ่นปากอยู่ดี และปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก คือ ก๊าซที่เป็นสารประกอบของซัลเฟอร์ ก่อตัวมาจากแบคทีเรียที่เกี

08 ม.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
ร่วมงานเลี้ยง บมจ.ไทยประกันชีวิต สำนักงานเชียงใหม่
ข่าวสารโรงพยาบาล

ร่วมงานเลี้ยง บมจ.ไทยประกันชีวิต สำนักงานเชียงใหม่

นำทีมโดย ผอ.นพ.บัญชา ใจตรง และ คุณ ธัญญรัตน์ ผ่องจันทึก รองผอ.ฝ่ายบริหารโรงพยาบาล ได้รับเกียรติร่วมงานเลี้ยง บมจ.ไทยประกันชีวิต สำนักงานเชียงใหม่

07 ม.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม

มาตรฐาน
ระดับสากล

เราพัฒนาคุณภาพบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด

0

ปีแห่ง
การเริ่มต้น

0

ปีแห่งความ
ไว้วางใจ

0

ลูกค้าที่
ใช้บริการ

0

แพทย์
ผู้ชำนาญการ
รับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2562
รับรองมาตรฐาน HA
ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2564
ระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ (LA)
ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (LA)