Home

บริการของเรา

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ดูรายละเอียด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

กายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

ดูรายละเอียด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ดูรายละเอียด

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ไตเทียม

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ดูรายละเอียด

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ทันตกรรม

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ดูรายละเอียด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ดูรายละเอียด

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

แพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

ดูรายละเอียด
1 / 9

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
โปรแกรมฝังเข็มปรับระบบการเผาผลาญ

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โปรแกรมฝังเข็มปรับระบบการเผาผลาญ

“กู้ร่างพัง…ฟื้นฟูระบบเผาผลาญ…ด้วยการฝังเข็ม” โปรแกรมฝังเข็ม โดยแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญ ราคา 600.- บาท/ครั้ง โปรโมชั่น คอร์ส 5 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง ราคาพิเศษ 3,000.- บาท จากราคาปกติ 3,600.- บาท
แนะนำราคางานบริการแผนกทันตกรรมพิเศษ

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

แนะนำราคางานบริการแผนกทันตกรรมพิเศษ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ขอแนะนำราคางานบริการแผนกทันตกรรมพิเศษ บริการของเรา ตรวจและให้คำปรึกษา ราคา 200 - 1,000.- บาท ถ่ายรังสีวินิจฉัย ราคา 100 - 600.- บาท ขูดหินปูน ราคา 800 - 1,000.- บาท อุดฟันสีเหมือนฟัน ราคา 800 - 1,500.
แพ็กเกจสวนล้างลำไส้ ล้างสารพิษ

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แพ็กเกจสวนล้างลำไส้ ล้างสารพิษ

ร่างพังหลังปาร์ตี้หนัก…ล้างพิษด้วยการสวนล้างลำไส้” แพ็กเกจสวนล้างลำไส้ ราคา 1,500.- บาท/ครั้ง พิเศษซื้อคอร์ส 4 ครั้ง จ่ายเพียง 3 ครั้ง ราคาพิเศษ 4,500.- บาท จากราคาปกติ 6,000.- บาท ประโยชน์ จากการสวนล้างลำไส้ กลุ่มโรคทางเดินอาหาร เ
บริการ X-ray ฟัน ราคา เริ่มต้น 100-600 บาท

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

บริการ X-ray ฟัน ราคา เริ่มต้น 100-600 บาท

“เอกซเรย์ฟัน เพื่อการรักษาที่แม่นยำปลอดภัย” แพ็กเกจเอกซเรย์ฟัน ราคาเริ่มต้น 100.- ถึง 600.- บาท บริการเอกซเรย์ X-ray (Periapical) X-ray (Bitewings) X-ray (OPG Full Mouth - bite wing) X-ray (Cephalogram) หมายเหตุ :ตั้งแต่วันนี้ -
แพ็กเกจขับสารพิษ ด้วยกัวซาบำบัด

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แพ็กเกจขับสารพิษ ด้วยกัวซาบำบัด

“ขับสารพิษ…ด้วยกัวซาบำบัด” แพ็กเกจกัวซาบำบัด ราคา 800.- บาท/ครั้ง กัวซา ช่วยเรื่องอะไรได้บ้าง ขับพิษ แก้ปวดเมื่อย และชาตามกล้ามเนื้อ ปรับระบบการทำงานต่าง ๆ ภายในร่างกายให้สมดุล ปรับระบบน้ำในร่างกาย ปรับระบบภายในของสตรี ฟื้นฟูสมรร
โปรโมชั่นผ่าฟันคุด เริ่มต้น 1,500 บาท

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

โปรโมชั่นผ่าฟันคุด เริ่มต้น 1,500 บาท

“ฟันคุด…ปล่อยทิ้งไว้…อาจอันตราย” โปรโมชั่นผ่าฟันคุด ราคาเริ่มต้น 1,500.- บาท ผ่าฟันคุดไม่ลึก ราคาเริ่มต้น 1,500.- บาท ผ่าฟันคุดแบบธรรมดา ราคาเริ่มต้น 2,500.- บาท ผ่าฟันคุดแบบยาก ราคาเริ่มต้น 3,500.- บาท
โปรโมชั่นฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก เบิกประกันสังคมได้

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

โปรโมชั่นฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก เบิกประกันสังคมได้

“ฟันปลอมสิทธิประกันสังคม…รับส่วนลดพิเศษ” โปรโมชั่นฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งปาก ราคา 19,000.- บาท สิทธิประกันสังคมเบิกได้ ดังนี้ ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก บนหรือล่าง เบิกได้ 2,400.- บาท บนและล่าง เบิกได้ 4,400.- บาท ฟันปลอมถอดได้บางส่วน 1-5
แพ็กเกจกัวซาบำบัด

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แพ็กเกจกัวซาบำบัด

กัวซา ช่วยให้เลือดมีการไหลเวียนที่ดีขึ้น ปรับสมดุลของร่างกาย จึงมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
โปรโมชั่นครอบฟันติดแน่น

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

โปรโมชั่นครอบฟันติดแน่น

“คืนรอยยิ้มสวย…เพิ่มความมั่นใจอีกครั้ง” โปรโมชั่นครอบฟันติดแน่น ราคาเริ่มต้น 10,000.- ถึง 15,000.- บาท/ซี่ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หมายเหตุ กรุณานัดคิวล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
โปรโมชั่นผิวสวยรับ Summer

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

โปรโมชั่นผิวสวยรับ Summer

“บูสต์ผิวให้สดชื่น…ตัวช่วยฟื้นฟูสุขภาพผิว…ให้สวยเปล่งประกาย” โปรโมชั่นผิวสวย รับ Summer C Booster ราคา 300.- บาท/ครั้ง Detox ผิวสุขภาพดี ราคา 599.- บาท/ครั้ง Rejuvenating ฟื้นฟูผิวสวย ราคา 699.- บาท/ครั้ง (โปรโมชั่น 3 ครั้ง

ค้นหาแพทย์ให้ฉัน

เพียงตอบคำถามเกี่ยวกับอาการของคุณ

1
2
3
ช่วงอายุ ความต้องการ อวัยวะ อาการเบื้องต้น
กรุณาเลือก
ทุกช่วงอายุ
เด็กอายุ 0 - 15 ปี
ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป - 60 ปี
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป
ค้นหาเลย

คลังความรู้

ดูทั้งหมด
PM 2.5 อันตรายต่อร่างกายอย่างไร?
บทความสุขภาพ

PM 2.5 อันตรายต่อร่างกายอย่างไร?

ฝุ่น PM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม เนื่องจากมีขนาดเล็กมากทำให้หลุดรอดการกรองจากจมูกและสามารถผ่านลงไปถึงถุงลมปอดได้เมื่อเราหายใจเข้าไป ความน่ากลัวของเจ้าฝุ่นร้ายนี้ คือ กระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระ ลดระ

28 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
รู้หรือไม่? ลิ้นบอกโรคได้
บทความสุขภาพ

รู้หรือไม่? ลิ้นบอกโรคได้

ลิ้นเป็นหนึ่งในอวัยวะภายในช่องปากที่สำคัญของร่างกาย ทำให้เราสามารถรับรสชาติหรือพูดให้ชัดถ้อยชัดคำได้ แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า ลิ้นสามารถบ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพบางอย่างของคุณได้อีกด้วย วันนี้เรามี 6 สัญญาณ ลิ้นแบบไหน? บอกโรคอะไรได้บ้าง? ลิ้นเลี่ยน

23 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
5 วิธี ฟื้นฟูระบบเผาผลาญ กินยังไงก็ไม่อ้วน?
บทความสุขภาพ

5 วิธี ฟื้นฟูระบบเผาผลาญ กินยังไงก็ไม่อ้วน?

ทำไมบางคนโชคดีกินอย่างไรก็ไม่อ้วน แถมออกกำลังกายน้อยอีกต่างหาก นั่นอาจเป็นเพราะว่าร่างกายมีระดับการเผาผลาญสูงที่มีติดตัวตามธรรมชาติ แต่สำหรับคนที่น้ำหนักขึ้นง่าย นั่นเป็นเพราะระบบเผาผลาญของคุณกำลังทำงานผิดปกติหรือที่เรียกว่าระบบเผาผลาญพัง โดยปกติระบบก

21 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
ใครเสียวฟันยกมือขึ้น! เคล็ดลับแก้อาการ 'เสียวฟัน'
บทความสุขภาพ

ใครเสียวฟันยกมือขึ้น! เคล็ดลับแก้อาการ 'เสียวฟัน'

อาการเสียวฟัน เป็นอาการปวดฟันลักษณะหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการเสียผิวหน้าฟันหรือชั้นเคลือบฟัน เมื่อฟันเกิดภาวะกร่อนหรือเสียหาย ฟันสึก รากฟันเสียหาย ชั้นเนื้อฟันที่อยู่ด้านในจะมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม หรือมีการอักเสบของเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน และเมื่อส่วนของปร

16 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
อาการหอบหืด Vs อาการแพนิก ต่างกันอย่างไร?
บทความสุขภาพ

อาการหอบหืด Vs อาการแพนิก ต่างกันอย่างไร?

หลายคนอาจแยกความแตกต่างระหว่างอาการหอบหืด และ อาการแพนิก แทบไม่ได้เลย เนื่องจากทั้งสองอาการนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก ดังนั้นวันนี้เราการทำความเข้าใจความแตกต่าง ของทั้งสองอาการ เพื่ออาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณและคนรอบข้างได้ ระยะเริ่มต้น อาการหอบหืด

14 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
8 โรคอันตราย แจ้ง 'ทันตแพทย์' ก่อนทำฟัน
บทความสุขภาพ

8 โรคอันตราย แจ้ง 'ทันตแพทย์' ก่อนทำฟัน

หลายท่านที่กำลังจะไปทำฟัน กำลังสงสัยว่า โรคอะไรบ้างที่ต้องแจ้งทันตแพทย์การรับการทางทันตกรรม วันนี้เรามี 8 โรคอันตรายที่อาจ ‘กำเริบ’ จึงควรแจ้งทันแพทย์ก่อนทำฟัน โรคเกล็ดเลือดต่ำหรือโรคลิวคีเมีย อาจมีจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามร่างกายร่วมด้วย โรคไต

09 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
ปวดท้องแบบไหน? สัญญาณเตือนโรคอะไรได้บ้าง?
บทความสุขภาพ

ปวดท้องแบบไหน? สัญญาณเตือนโรคอะไรได้บ้าง?

อาการปวดท้อง เป็นอาการที่หลายคนมักเจอได้บ่อย ๆ เลยไม่คิดว่าเป็นเรื่องร้ายแรง จึงเป็นสาเหตุว่า ทำไมโรคความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินอาหารทั้งหลายจึงกลายเปนโรคเรื้อรัง หรือรุนแรงเมื่อมาตรวจพบโรค วันนี้เราจึงมีข้อมูลว่าปวดท้องแบบไหน? เป็นสัญญาณของโรคอะไรได้บ้

07 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
เอกซเรย์ฟัน วิเคราะห์อะไรได้บ้าง
บทความสุขภาพ

เอกซเรย์ฟัน วิเคราะห์อะไรได้บ้าง

เอกซเรย์ฟัน จุดประสงค์เพื่อใช้ในการวางแผนรักษาฟัน ถึงแม้จะเน้นการวินิจฉัยเป็นหลัก แต่ก็ยังสามารถนำมาใช้ในการป้องกันโรคได้เช่นกัน เนื่องจากช่วยให้ทันตแพทย์สามารถวินิจฉัยปัญหาสุขภาพช่องปากได้ทันท่วงที ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต อีกทั้งยังช่วยให้มองเห

02 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
PM 2.5 ต้นตอสำคัญ
บทความสุขภาพ

PM 2.5 ต้นตอสำคัญ "ภูมิแพ้ผิวหนัง"

ฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นทั่วโลก และกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับประเทศไทย โดยพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และเชียงใหม่ ซึ่งเป็นต้นต่อสำคัญของภูมิแพ้ผิวหนัง เนื่องจากผิวหนังเป็นอวัยวะที่ปกคลุมอยู่ทั่วร่าง

02 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
‘ฟันคุด' ปล่อยทิ้งไว้ อันตรายไหม
บทความสุขภาพ

‘ฟันคุด' ปล่อยทิ้งไว้ อันตรายไหม

ฟันคุด คือ ฟันแท้ที่ไม่สามารถขึ้นมาได้ตามปกติ เป็นฟันที่ฝังตัวอยู่ใต้เนื้อเยื่อของเหงือก และบริเวณกระดูกขากรรไกร ฟันคุดจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หากตัวฟันไม่ได้โผล่พ้นขึ้นมาเหนือเหงือก วันนี้เรามี 6 ข้อที่ต้องระวังหาก ไม่ถอนฟันคุด ฟันคุด เกิดจากอะ

26 เม.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม

มาตรฐาน
ระดับสากล

เราพัฒนาคุณภาพบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด

0

ปีแห่ง
การเริ่มต้น

0

ปีแห่งความ
ไว้วางใจ

0

ลูกค้าที่
ใช้บริการ

0

แพทย์
ผู้ชำนาญการ
รับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2562
รับรองมาตรฐาน HA
ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2564
ระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ (LA)
ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (LA)