Home

บริการของเรา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดเก็บ การรวบรวม การวิเคราะห์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดเก็บ การรวบรวม การวิเคราะห์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ดูรายละเอียด

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ดูรายละเอียด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

กายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

ดูรายละเอียด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ดูรายละเอียด

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ไตเทียม

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ดูรายละเอียด

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ทันตกรรม

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ดูรายละเอียด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ดูรายละเอียด

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

แพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

ดูรายละเอียด
1 / 10

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
ฝัง-ถอด ยาคุมกำเนิด

โปรแกรมคุมกำเนิด

ฝัง-ถอด ยาคุมกำเนิด

“สะดวก สบาย คุมกำเนิดได้ระยะยาว” โปรโมชั่น ฝัง-ถอดยาคุมกำเนิด ฝังยาคุมกำเนิด (ชนิด 3 ปี) ราคาพิเศษ 8,000.- บาท ถอดและฝังยาคุมกำเนิด (ชนิด 3 ปี) ราคาพิเศษ 7,500.- บาท ถอดเข็มยาคุมกำเนิดราคาเริ่มต้น 1,500.- บาท
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
ผ่าฟันคุดแบบยาก แถมฟรี X-ray

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

ผ่าฟันคุดแบบยาก

โปรโมชั่น ผ่าฟันคุดแบบยาก จากราคาปกติ 3,500.- ถึง 4,500.- บาท #รับส่วนลดพิเศษ 20% ฟรีX-ray มูลค่า 1,000.- บาท หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ปรึกษาทันตแพทย์ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
โปรแกรมแพทย์ทางร่วม 3 in 1

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แพทย์ทางร่วม 3 in 1

โปรโมชั่น #แพทย์ทางร่วม แพ็กเกจ 3 in 1 (การสวนล้างลำไส้-การทำกัวซา-การฝังเข็ม) ราคาพิเศษ 2,000.- บาท จากราคาปกติ 3,100.- บาท บริการในแพ็กเกจ : บริการ #สวนล้างลำไส้ บริการ #กัวซาบำบัด บริการ #ฝังเข็ม
ตรวจโควิด แบบ RT-PCR เพื่อเข้าประเทศจีน

โปรแกรมตรวจโควิด-19

ตรวจโควิด แบบ RT-PCR เพื่อเข้าประเทศจีน

ตรวจโควิด-19 #ก่อนกลับประเทศจีน ได้แล้วที่โรงพยาบาล.เชียงใหม่ ฮอสพิทอล #บริการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ได้รับผลตรวจพร้อมใบรับรองแพทย์ ราคาพิเศษ 2,500.- บาท เพื่อนำผลตรวจยื่นประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันได้อนุญาตให้เพียงนักเรียน นักธุรกิจ และผู
ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง

“ประจำเดือนไม่ปกติ รีบเช็ก…รีบรักษา” โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศหญิง ราคา 3,000.- บาท รายการตรวจ : ฮอร์โมน Estradiol (E2) ฮอร์โมน Follicle Stimulating (FSH) ฮอร์โมน Thyroid Stimulating (TSH) ฮอร์โมน Prolactin Stimulating (PSH
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

“เตรียมความพร้อม...ก่อนเข้าทำงาน” โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
ฟอกสีฟันที่บ้านด้วยตัวเอง

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

ฟอกสีฟันที่บ้านด้วยตัวเอง

“เพิ่มความขาว เติมความมั่นใจ ในรอยยิ้มของคุณ” โปรโมชั่นฟอกสีฟัน (ชนิดทำเองที่บ้าน)
โปรโมชั่นฟันปลอมสิทธิประกันสังคม

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

ฟันปลอมสิทธิประกันสังคม

“สิทธิประกันสังคม รับส่วนลดฟันปลอม” โปรโมชั่นฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งปาก
สวนล้างลำไส้ (ดีท็อกซ์)

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สวนล้างลำไส้ (ดีท็อกซ์)

ร่างกายของเราสามารถขับหรือขจัดสารพิษที่ตกค้างบางอย่างออกไปจากร่างกายได้ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้นการดีท็อกซ์ลำไส้ด้วยการสวนล้างลำไส้ จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีและเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการทำความสะอาดของเสียที่ตกค้างอยู่ในร่างกาย รวมถึงเมือกที่เกาะตามผนัง
บริการเสริมความงาม

โปรแกรมบริการเสริมความงาม

บริการเสริมความงาม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ

ค้นหาแพทย์ให้ฉัน

เพียงตอบคำถามเกี่ยวกับอาการของคุณ

1
2
3
ช่วงอายุ ความต้องการ อวัยวะ อาการเบื้องต้น
กรุณาเลือก
ทุกช่วงอายุ
เด็กอายุ 0 - 15 ปี
ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป - 60 ปี
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป
ค้นหาเลย

คลังความรู้

ดูทั้งหมด
รถติด ทำสุขภาพกาย/จิตพัง!
บทความสุขภาพ

รถติด ทำสุขภาพกาย/จิตพัง!

ถ้าหากว่าเราต้องขับรถไปทำงาน แล้วเจอกับปัญหา #รถติด อยู่บ่อย ๆ ต้องนั่งแช่บนรถเป็นชั่วโมง ๆ พอถึงที่หมายก้าวลงจากรถก็รู้สึกปวดเมื่อย เป็นสัญญาณที่บอกถึงสุขภาพที่แย่ลง

01 ต.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
ไข้สูงอาจเป็นไข้เลือดออก ห้ามกินยากลุ่ม NSAIDs
บทความสุขภาพ

ไข้สูงอาจเป็นไข้เลือดออก ห้ามกินยากลุ่ม NSAIDs

โรคที่มีอาการไข้เป็นอาการแรก ๆ อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ป่วยได้ว่ากำลังป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่ หากจริง ๆ แล้วเป็นไข้เลือดออกแต่คิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา อาจทำให้เรากินยาผิดจนเกิดอันตรายได้

30 ก.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
เคลียร์ให้ชัด โรคหัวใจหรือกรดไหลย้อน
บทความสุขภาพ

เคลียร์ให้ชัด โรคหัวใจหรือกรดไหลย้อน

อาการเจ็บป่วยอย่างปวดท้อง ปวดศีรษะ หรือเจ็บหน้าอก เป็นสัญญาณเริ่มต้นของหลายโรค ด้วยเหตุนี้เวลาเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เราจึงมักจะคิดถึงโรคที่ไม่รุนแรงไว้ก่อน อย่างกรณีมีอาการ #เจ็บหน้าอก จุก ๆ แน่น ๆ ก็อาจเดาว่าเป็นกรดไหลย้อน ทำให้หลาย ๆ คนกว่าจะรู้ทันโรคก็

29 ก.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
ยาฝังคุมกำเนิด? เรื่องที่ควรรู้&ต้องระวัง
บทความสุขภาพ

ยาฝังคุมกำเนิด? เรื่องที่ควรรู้&ต้องระวัง

#ยาฝังคุมกำเนิด หรือ การฝังยาคุม เป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราว โดยการฝังหลอดบรรจุฮอร์โมนเล็ก ๆ ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร โดยออกฤทธิ์ได้นาน 3-5 ปี ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ตามกำหนดเวลาที่ฝังยา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์

26 ก.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
หูฟัง ใช้แบบผิด ๆ อาจอันตรายต่อสุขภาพ
บทความสุขภาพ

หูฟัง ใช้แบบผิด ๆ อาจอันตรายต่อสุขภาพ

หากเปิดกระเป๋าของวัยรุ่นหรือคนวัยทำงานหลาย ๆ คน สิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาที่ต้องพกพอ ๆ กับโทรศัพท์และกระเป๋าสตางค์ก็คือ #หูฟัง จึงทำให้ “การใส่หูฟัง” เป็นเรื่องปกติของคนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเราจะเห็นได้บ่อย ในคนที่กำลังเดินทาง หรือขณะกำลังทำกิจกรรมอื่น ๆ

23 ก.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
บทความสุขภาพ

"ฟันคุด" ถ้าไม่ถอนอันตรายไหม ?

#ฟันคุด แค่เพียงได้ยินหลายคนก็คงนึกถึง ประสบการณ์ที่เคยเจ็บปวดทรมานจากการถอนฟันคุด แต่ทราบหรือไม่ว่าฟันคุดเจ้าปัญหานี้ มีผลเสียมากกว่าความเจ็บปวดหากเราไม่รีบถอนออก วันนี้เรามีเหตุผลว่า “ทำไมจึงควรถอนฟันคุด”

19 ก.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
3 วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ
บทความสุขภาพ

3 วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

ใครว่า #ผู้สูงอายุ ไม่ต้องฉีดวัคซีนอีกแล้ว บอกเลยว่าคุณอาจคิดผิด ในความเป็นจริงวัคซีนหลายชนิดที่เคยฉีดนั้น ไม่สามารถป้องกันโรคได้ตลอดชีวิต ดังนั้นการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุไว้ก่อนจึงเป็นวิธีที่ดีกว่า เป็นการป้องกันการติดเชื้อก่อโรคสำคัญ ๆ

16 ก.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
6 อาการ เข้าข่ายออฟฟิศซินโดรม
บทความสุขภาพ

6 อาการ เข้าข่ายออฟฟิศซินโดรม

#ออฟฟิศซินโดรม มักพบได้บ่อยในคนทำงานออฟฟิศ เนื่องจากพฤติกรรมของคนทำงานส่วนใหญ่ ที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่เป็นเวลานาน โดยไม่ได้ขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถ ทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึง และกล้ามเนื้ออักเสบได้

12 ก.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
ทำตัวอย่างไร เมื่ออยู่ใกล้คนเป็นโรคซึมเศร้า
บทความสุขภาพ

ทำตัวอย่างไร เมื่ออยู่ใกล้คนเป็นโรคซึมเศร้า

#โรคซึมเศร้า ไม่ใช่แค่อาการอ่อนแอทางจิตใจ แต่คืออาการป่วยทางร่างกายอย่างหนึ่ง ดังนั้น คนที่ไม่ได้ป่วยย่อมไม่สามารถรู้สึกถึงสิ่งที่ผู้ป่วยรู้สึกได้ร้อยเปอร์เซนต์ ยิ่งถ้าคนใกล้ตัวเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เราจะดูแลพวกเขาอย่างไรให้เข้าใจเขาได้มากที่สุด

09 ก.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
ขนมไหว้พระจันทร์ กินเพลิน! ต้องระวังแคลอรี่
บทความสุขภาพ

ขนมไหว้พระจันทร์ กินเพลิน! ต้องระวังแคลอรี่

ใกล้เข้ามาอีกแล้วสำหรับวันไหว้พระจันทร์ ซึ่งในเทศกาลนี้สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ #ขนมไหว้พระจันทร์ ที่เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ขนมของเทศกาลนี้ก็ว่าได้ แต่รู้หรือไม่ ! ว่าขนมไหว้พระจันทร์คือศัตรูตัวร้ายทำลายสุขภาพได้เลย

08 ก.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม

เสียง
จากลูกค้า

ผิว

รีวิวรักษาฝ้า

รักษาฝ้า จุดด่างดำ กระ กระเนื้อ

อ่านรีวิว
review-eye

รีวิวทำตาสองชั้น

ตาสวยขึ้น เปล่งประกาย มองแล้วดึงดูด

อ่านรีวิว
review-nom

รีวิวทำหน้าอก

สาวอกเล็กต่างพูด เป็นเสียงเดียวกันว่าดีจริง ทำดีมาก

อ่านรีวิว
อื่นๆ

รีวิวแปลงเพศ

รีวิวแปลงเพศ

อ่านรีวิว
ปาก

รีวิวตกแต่งริมฝีปากบน + ล่าง

ตกแต่งริมฝีปากบน + ล่าง

อ่านรีวิว
ใบหน้า

รีวิว HIFU ยกกระชับใบหน้า

HIFU ยกกระชับใบหน้า

อ่านรีวิว
จมูก

รีวิวการทำจมูก

เป็นการตกแต่งโครงสร้างของจมูกให้ดูสูงขึ้น ทำให้โครงสร้างจมูกมีรูปร่างสวยงาม ดีมาก

อ่านรีวิว
ท้อง

รีวิวผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

ผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

อ่านรีวิว

มาตรฐาน
ระดับสากล

เราพัฒนาคุณภาพบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด

0

ปีแห่ง
การเริ่มต้น

0

ปีแห่งความ
ไว้วางใจ

0

ลูกค้าที่
ใช้บริการ

0

แพทย์
ผู้ชำนาญการ
รับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2562
รับรองมาตรฐาน HA
ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2564
ระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ (LA)
ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (LA)