Home

บริการของเรา

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ดูรายละเอียด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

กายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

ดูรายละเอียด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ดูรายละเอียด

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ไตเทียม

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ดูรายละเอียด

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ทันตกรรม

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ดูรายละเอียด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ดูรายละเอียด

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

แพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

ดูรายละเอียด
1 / 9

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
โปรโมชั่น ฟันปลอมถอดได้ (เลือกวัสดุได้)

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

โปรโมชั่น ฟันปลอมถอดได้ (เลือกวัสดุได้)

“คืนรอยยิ้ม…เพิ่มความมั่นใจ” โปรโมชั่นฟันปลอมถอดได้ (เลือกวัสดุได้) ราคาเริ่มต้น 1,500.- ถึง 2,000.- บาท/ซี่ ซี่ต่อไปราคา 500.- บาท/ซี่ ผู้ที่สวมฟันปลอมแบบถอดได้ใหม่อาจรู้สึกไม่ชินหรือรู้สึกว่าฟันปลอมหลวมในสัปดาห์แรกๆ ไปจนกว่ากล
โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศหญิงและเพศชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศหญิงและเพศชาย

โปรแกรมตรวจวัดระดับ ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนเพศหญิง ราคา 3,500.- บาท รายการตรวจ ฮอร์โมน Estradiol (E2) ฮอร์โมน Follicle Stimulating (FSH) ฮอร์โมน Thyroid Stimulating (TSH) ฮอร์โมน Prolactin Stimulating (PSH) ฮอร์โมนเทสโทสเท
โปรโมชั่นครอบฟัน

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

โปรโมชั่นครอบฟัน

โปรโมชั่นครอบฟัน ราคาเริ่มต้น 10,000.- บาท/ซี่ ใครที่ควรรับการรักษาโดยการ “ครอบฟัน”ผู้ที่ได้รับความเสียหายรุนแรง เช่น ฟันแตก ฟันหัก ฟันบิ่น และต้องการรักษาฟันให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ มีสภาพเหมือนจริงมากที่สุด ผู้ที่มีฟันผุลึกจนไม่สามารถ
หลักสูตรระยะสั้น Wellness course โภชนาการและการวางแผนมื้ออาหาร

หลักสูตรการเรียนรู้

หลักสูตรระยะสั้น Wellness course โภชนาการและการวางแผนมื้ออาหาร

หลักสูตรระยะสั้น wellness course โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล โภชนาการ และ การวางแผนมื้ออาหาร ราคาพิเศษ 1,199.- บาท วิทยากร นักโภชนาการ วนัชพร ธรรมสอน รายละเอียดการเรียน ภาพรวมของความต้องการทางโภชนาการของผู้สูงอายุ
คอร์สกัวซาใบหน้าเพื่อสุขภาพและความงาม

หลักสูตรการเรียนรู้

คอร์สกัวซาใบหน้าเพื่อสุขภาพและความงาม

คอร์สสอนกัวซาใบหน้า เพื่อสุขภาพและความงาม เน้นเทคนิคเพื่อนำไปใช้บริการลูกค้าและดูแลตัวเองได้จริง ราคาพิเศษ 4,400.- บาท พิเศษ กัวซาหน้าใสและสปาหน้าด้วยทองคำแท้ 99.99% มูลค่า 1,500.- บาท (สำหรับผู้เรียน) ได้รับการถ่ายทอดโดยจากผู้มีประสบการณ์ต
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โปรแกรมวัคซีน

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

“ไข้หวัดใหญ่... ป้องกันได้ด้วยวัคซีน” โปรโมชั่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 690.- บาทต่อเข็ม ไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วย การฉีดวัคซีนซึ่งเป็นวัคซีนที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ ในการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันกา
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

ปรแกรมคัดกรองมะเร็งลำไส้ ราคาพิเศษ 1,200.- บาท (จากราคาปกติ 1,550.- บาท) รายการตรวจ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) การตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (Stool occult blood) สารบ่งชี้มะเร็งมะเร็งลำไส้ (CEA) พิเศษ เพิ่มก
โปรโมชั่นผ่าตัดต้อกระจก

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก

โปรโมชั่นผ่าตัดต้อกระจก

“สายตาพร่ามัว…มองภาพไม่ชัด…สามารถรักษาได้” แพ็กเกจ ผ่าตัดต้อกระจก (เลนส์พิเศษ) ราคา 28,000.- บาท/ข้าง พิเศษ อัปเกรดเป็นห้องพิเศษเดี่ยว VIP ในราคาเพียง 1,000.- บาท ราคาเหมาจ่าย รวมค่าบริการ ค่าอาหาร และยากลับบ้าน ค่าห้องพักพิเศษเดี่ยว 1 ค
โปรโมชั่นลอกต้อเนื้อ

แพ็กเกจผ่าตัดต้อเนื้อ

โปรโมชั่นลอกต้อเนื้อ

“ต้อเนื้ออาจลุกลามได้…หากไม่รักษา” แพ็กเกจลอกต้อเนื้อ ราคาพิเศษ 17,900.- บาท/ข้าง (จากราคาปกติ 20,000.- บาท) โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ทำเสร็จสามารถกลับบ้านได้เลย หมายเหตุ ราคาแพ็กเกจดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจร่างกายก่
แพ็กเกจใบรับรองแพทย์ 5 โรค (ตลอด 24 ชม.)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจใบรับรองแพทย์ 5 โรค (ตลอด 24 ชม.)

ใบรับรองแพทย์ 5 โรคเพื่อใช้สำหรับ สมัครเรียน สมัครงาน สมัครสอบ สมัครใบขับขี่/ต่อใบขับขี่ บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการตรวจสุขภาพ เพื่อขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค ราคา 150.- บาท/ท่าน รายการตรวจ: วัณโรคในระยะแพร่เชื้อ โรคเท้าช้า

ค้นหาแพทย์ให้ฉัน

เพียงตอบคำถามเกี่ยวกับอาการของคุณ

1
2
3
ช่วงอายุ ความต้องการ อวัยวะ อาการเบื้องต้น
กรุณาเลือก
ทุกช่วงอายุ
เด็กอายุ 0 - 15 ปี
ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป - 60 ปี
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป
ค้นหาเลย

คลังความรู้

ดูทั้งหมด
เช็กสัญญาณ! ว่าคุณขี้ลืมธรรมดาหรือเป็นโรคสมองเสื่อม
บทความสุขภาพ

เช็กสัญญาณ! ว่าคุณขี้ลืมธรรมดาหรือเป็นโรคสมองเสื่อม

หลายคนคงจะเคยเกิด “อาการหลง ๆ ลืม ๆ” ไม่ว่าจะลืมโทรศัพท์ ลืมกุญแจ ลืมสิ่งที่จะพูด บางครั้งเป็นบ่อยจนกลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งมันก็คงไม่แปลกที่คนเราจะลืมบ้าง แต่อาการแบบไหนเป็นแค่การ ขี้ลืม ธรรมดาหรือรุนแรงถึงขั้นเป็น โรคสมองเสื่อม

30 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
จริงหรือไม่? จัดฟันแล้วต้องใส่
บทความสุขภาพ

จริงหรือไม่? จัดฟันแล้วต้องใส่ "รีเทรนเนอร์" ตลอดชีวิต

อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเข้าใจกันค่อนข้างมากว่าการใส่ รีเทนเนอร์ ต้องใส่ตลอดดีวิตจริงหรือไม่ แต่มันเป็นเรื่องความต้องการของแต่ละคน เป็นเรื่องระเบียบวินัย หลังถอดเครื่องมือจัดฟัน ฟันสามารถเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมเล็กน้อย

19 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
5 เทคนิค
บทความสุขภาพ

5 เทคนิค "นอนน้อย" ให้มีคุณภาพ

ธรรมชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำให้คนเราใช้ #เวลานอน ไม่เท่ากัน ระยะเวลาการนอนจะหลากหลายไปตามอายุ วิถีชีวิต รวมถึงพันธุกรรม แต่หากวันหนึ่งจำเป็นต้องนอนน้อยขึ้นมา เราควรทำอย่างไร ให้เวลานอนที่พอจะเหลืออยู่น้อยนิดนั้นมีคุณภาพมากที่สุด วันนี้เรามี 5 เทคนิค

13 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
8 เคล็ดลับ
บทความสุขภาพ

8 เคล็ดลับ "ดูแลฟันปลอม" เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

ฟันปลอม ถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนในผู้ที่สูญเสียฟันแท้ ซึ่งเกิดจากฟันผุหรือการถอนฟันก่อนกำหนด การใส่ฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันแท้จะช่วยให้เรารับประทานอาหารได้อร่อยยิ่งขึ้น และช่วยให้ใบหน้าแลดูอ่อนเยาว์อีกด้วย แต่หากฟันปลอมของเราไม่สะอาดจะส่งผลให้มีกลิ่นปากได้ วันนี้

12 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
บทความสุขภาพ

"วิตามิน" กินตอนไหนดูดซึมได้ดีที่สุด

รู้หรือไม่? ช่วงเวลาที่คุณกิน วิตามิน นั้นมีผลต่อประสิทธิภาพของวิตามิน ซึ่งวิตามินแต่ล่ะชนิด มีช่วงเวลาการกินที่เหมาะสมต่างกัน หากคุณอยากให้วิตามินที่คุณทานเข้าไปนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณจำเป็นจะต้องรู้ว่าช่วงเวลาไหนกินวิตามินตอนไหนดีที่สุด เพื่อให้

06 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
ขั้นตอนการทำ
บทความสุขภาพ

ขั้นตอนการทำ "ครอบฟัน" ที่คุณควรรู้

การครอบฟัน เป็นการบูรณะฟันที่เกิดความเสียหาย แตกหัก หรือผ่านการรักษารากฟันมาแล้วด้วยการใช้ฟันเทียมติดแน่น เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับตัวฟัน ทำให้ฟันกลับมาสวยงาม และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม สำหรับคนที่คุณหมอแจ้งว่าต้องทำ “ครอบฟัน” ก็อาจจะมีคำถามใ

05 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
4 เหตุผล ที่ไม่ควร
บทความสุขภาพ

4 เหตุผล ที่ไม่ควร "ขูดหินปูน" ด้วยตัวเอง

“หินปูน” ถือเป็นปัญหาสุขภาพในช่องปากที่อยู่ใกล้ตัว สามารถรักษาได้ด้วย การขูดหินปูน ซึ่งเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คน ไม่ชอบอย่างมาก เพราะต้องพบทันตแพทย์ รวมถึงต้องใช้เดินทาง และเสียเวลา จึงทำให้บางคนไปซื้ออุปกรณ์สำหรับขูดหินปูนด้วยตัวเองกันมากขึ้น แตรู้ไหมว่าการ

31 ส.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
5 สมุนไพร
บทความสุขภาพ

5 สมุนไพร "เสริมภูมิต้านทาน" ในฤดูฝน

ช่วงหน้าฝน แบบนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน เดี๋ยวเย็น อีกทั้งยังมีความชื้นในอากาศอยู่มาก หากใครมีภูมิต้านทานต่ำก็จะพาลป่วยได้ง่าย ๆ จึงต้องเสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยอาหารการกิน เนื่องจากพืชผักสมุนไพร บ้านเรานั้น มีประโยชน์ต่อร่างกายมาก

30 ส.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
รู้หรือไม่? ริ้วรอยบนใบหน้าก่อนวัยบอก
บทความสุขภาพ

รู้หรือไม่? ริ้วรอยบนใบหน้าก่อนวัยบอก "ปัญหาสุขภาพ" ได้

หลายคนเจอปัญหา ริ้วรอย บนใบหน้าโผล่มาทักทายตั้งแต่อายุยังน้อย ถึงจะทาครีมแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น อย่างที่เคยได้ยินกันมาว่าสุขภาพที่ดีเริ่มจากภายใน เมื่อไรที่มีปัญหาสุขภาพ ร่างกายก็จะฟ้องออกมาให้เห็นได้จากรูปลักษณ์ภายนอก

28 ส.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
ใช้หลอดดูดร่วมกับ
บทความสุขภาพ

ใช้หลอดดูดร่วมกับ "ผู้ป่วยโรคเอดส์" จะติดเชื้อหรือไม่?

ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยเอชไอวี โรคเอดส์ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการติดต่อ จึงทำให้คนที่เป็นโรคนี้เมื่อมีคนรอบข้างรู้ ก็จะทำให้รู้สึกโดนรังเกียจทั้งที่จริง ๆ แล้ว เขายังสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ในสังคม

24 ส.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม

มาตรฐาน
ระดับสากล

เราพัฒนาคุณภาพบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด

0

ปีแห่ง
การเริ่มต้น

0

ปีแห่งความ
ไว้วางใจ

0

ลูกค้าที่
ใช้บริการ

0

แพทย์
ผู้ชำนาญการ
รับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2562
รับรองมาตรฐาน HA
ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2564
ระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ (LA)
ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (LA)