Home

บริการของเรา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดเก็บ การรวบรวม การวิเคราะห์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดเก็บ การรวบรวม การวิเคราะห์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ดูรายละเอียด

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ดูรายละเอียด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

กายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

ดูรายละเอียด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ดูรายละเอียด

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ไตเทียม

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ดูรายละเอียด

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ทันตกรรม

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ดูรายละเอียด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ดูรายละเอียด

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

แพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

ดูรายละเอียด
1 / 10

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
แพ็กเกจผ่าตัดลอกต้อเนื้อ

แพ็กเกจผ่าตัดต้อเนื้อ

แพ็กเกจผ่าตัดลอกต้อเนื้อ

ไร้การบดบัง คืนการมองเห็น…ด้วยการ “ผ่าตัดลอกต้อเนื้อ” แพ็กเกจ One Day Surgery #ผ่าตัดลอกต้อเนื้อ ▶︎ ราคา 20,000.- บาท/ข้าง ??‍ ด้วยวิธีการทำกราฟและใส่ยาป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ทำเสร็จสามารถกลับบ้านไ
แพ็กเกจ 11.11 ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจ 11.11 ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ

11.11 FLASH SALE เฉพาะจองภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 – 11 ธันวาคม 2565 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 11 รายการ ลดราคาพิเศษ จาก 2,500.- บาท ▶︎ เหลือเพียง 1,100.- บาท รายการตรวจ : ▶︎ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE) ▶︎ ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest
ผ่าฟันคุดแบบยาก แถมฟรี X-ray

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

ผ่าฟันคุดแบบยาก

โปรโมชั่น ผ่าฟันคุดแบบยาก จากราคาปกติ 3,500.- ถึง 4,500.- บาท #รับส่วนลดพิเศษ 20% ฟรีX-ray มูลค่า 1,000.- บาท หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ปรึกษาทันตแพทย์ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
โปรแกรมแพทย์ทางร่วม 3 in 1

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แพทย์ทางร่วม 3 in 1

โปรโมชั่น #แพทย์ทางร่วม แพ็กเกจ 3 in 1 (การสวนล้างลำไส้-การทำกัวซา-การฝังเข็ม) ราคาพิเศษ 2,000.- บาท จากราคาปกติ 3,100.- บาท บริการในแพ็กเกจ : บริการ #สวนล้างลำไส้ บริการ #กัวซาบำบัด บริการ #ฝังเข็ม
ตรวจโควิด แบบ RT-PCR เพื่อเข้าประเทศจีน

โปรแกรมตรวจโควิด-19

ตรวจโควิด แบบ RT-PCR เพื่อเข้าประเทศจีน

ตรวจโควิด-19 #ก่อนกลับประเทศจีน ได้แล้วที่โรงพยาบาล.เชียงใหม่ ฮอสพิทอล #บริการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ได้รับผลตรวจพร้อมใบรับรองแพทย์ ราคาพิเศษ 2,500.- บาท เพื่อนำผลตรวจยื่นประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันได้อนุญาตให้เพียงนักเรียน นักธุรกิจ และผู
ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง

“ประจำเดือนไม่ปกติ รีบเช็ก…รีบรักษา” โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศหญิง ราคา 3,000.- บาท รายการตรวจ : ฮอร์โมน Estradiol (E2) ฮอร์โมน Follicle Stimulating (FSH) ฮอร์โมน Thyroid Stimulating (TSH) ฮอร์โมน Prolactin Stimulating (PSH
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

“เตรียมความพร้อม...ก่อนเข้าทำงาน” โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
ฟอกสีฟันที่บ้านด้วยตัวเอง

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

ฟอกสีฟันที่บ้านด้วยตัวเอง

“เพิ่มความขาว เติมความมั่นใจ ในรอยยิ้มของคุณ” โปรโมชั่นฟอกสีฟัน (ชนิดทำเองที่บ้าน)
โปรโมชั่นฟันปลอมสิทธิประกันสังคม

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

ฟันปลอมสิทธิประกันสังคม

“สิทธิประกันสังคม รับส่วนลดฟันปลอม” โปรโมชั่นฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งปาก
สวนล้างลำไส้ (ดีท็อกซ์)

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สวนล้างลำไส้ (ดีท็อกซ์)

ร่างกายของเราสามารถขับหรือขจัดสารพิษที่ตกค้างบางอย่างออกไปจากร่างกายได้ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้นการดีท็อกซ์ลำไส้ด้วยการสวนล้างลำไส้ จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีและเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการทำความสะอาดของเสียที่ตกค้างอยู่ในร่างกาย รวมถึงเมือกที่เกาะตามผนัง

ค้นหาแพทย์ให้ฉัน

เพียงตอบคำถามเกี่ยวกับอาการของคุณ

1
2
3
ช่วงอายุ ความต้องการ อวัยวะ อาการเบื้องต้น
กรุณาเลือก
ทุกช่วงอายุ
เด็กอายุ 0 - 15 ปี
ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป - 60 ปี
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป
ค้นหาเลย

คลังความรู้

ดูทั้งหมด
น้ำอัดลม ทำให้ฟันผุได้จริงหรือไม่
บทความสุขภาพ

น้ำอัดลม ทำให้ฟันผุได้จริงหรือไม่

น้ำอัดลม กลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะรู้สึกกระหาย อยากคลายร้อน หลายคนมักจะนึกถึงน้ำอัดลม เรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตเลยก็ว่าได้ แต่ถึงแม้ว่าน้ำอัดลมจะดื่มแล้วทำให้คุณรู้สึกสดชื่นขึ้น แต่คุณรู้หรือไม่ว่า น้ำอัดลมเป็นหนึ่งใน

25 พ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ มีโอกาสเป็นซ้ำได้หรือไม่
บทความสุขภาพ

การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ มีโอกาสเป็นซ้ำได้หรือไม่

เมื่อดวงตาคู่สวยที่สร้างเสน่ห์ให้ใบหน้า มี #ต้อเนื้อ มาบดบังไว้ ย่อมทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต รู้สึกหมดความมั่นใจได้ ซึ่งต้อเนื้อไม่ได้ส่งผลแค่ในแง่ความสวยความงาม สิ่งสำคัญที่สุดหากปล่อยทิ้งไว้ถึงกับตาบอดถาวรได้เลย และการปล่อยไว้เนิ่นนานเกิน การที่จะ

24 พ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
ต้อเนื้อรักษาได้ อย่าทิ้งไว้จนตาพร่ามัว
บทความสุขภาพ

ต้อเนื้อรักษาได้ อย่าทิ้งไว้จนตาพร่ามัว

ต้อเนื้อ คือ ภาวะที่ผังผืดของเยื่อบุตา เป็นเยื่อสีแดงยื่นเข้าไปสู่ตาดำ มักพบบริเวณหัวตามากกว่าหางตา ต้อเนื้อจะค่อย ๆ ลุกลามเข้าตาดำ จนค่อย ๆ ปิดรูม่านตา ซึ่งจะปิดบังการมองเห็นทำให้ตามัว โดยต้อเนื้อมีความสัมพันธ์กับการเผชิญกับรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งมัก

22 พ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
ฟันผุ เสี่ยงต่อโรคหัวใจ
บทความสุขภาพ

ฟันผุ เสี่ยงต่อโรคหัวใจ

โรคฟันผุ มาเยือนบ่อยครั้งจนต้องไปพบหมอฟันนับครั้งไม่ถ้วน แต่หลาย ๆ คนก็ยังอาจคิดว่าโรคฟันผุเป็นเพียงปัญหาเล็ก ๆ

17 พ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
ข้อดีข้อเสียของการฝังรากฟันเทียม
บทความสุขภาพ

ข้อดีข้อเสียของการฝังรากฟันเทียม

“การที่มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี ช่วยให้คุณภาพดีขึ้น” คนที่ฟันหลุดไปแล้วจะเข้าใจความหมายนี้ดี เพราะ ไม่ใช่แค่บุคลิคภาพ แต่ยังรวมไปถึงการรับประทานอาหาร การพูด ตลอดจนการเข้าสังคม การทำ #รากฟันเทียม ก็เป็นอีกทางเลือกในการทดแทนฟันที่หายไป วันนี้เรามาพูดถึงข้

15 พ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่ บจก. I.P. One
ข่าวสารทั่วไป

บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่ บจก. I.P. One

ทีมตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 พ.ย. 2565 ได้รับเกียรติจาก บจก.ไอพีวัน ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2565 ณ ดอยคำ รีสอร์ททางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทางบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความไว้วางใจโรงพยาบาลของเรา

13 พ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
8 สิ่งที่ต้องทำหลังจาก ”ถอนฟัน”
บทความสุขภาพ

8 สิ่งที่ต้องทำหลังจาก ”ถอนฟัน”

การไปคลินิกทันตรรมเพื่อ #ถอนฟัน อาจเป็นฝันร้ายของใครหลายคนเพราะกลัวหมอฟัน แต่ฝันร้ายอาจแย่ยิ่งกว่า ถ้าหลังจากถอนฟันแล้วไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้ดีอย่างที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะหลังการถอนฟันหรือหลังผ่าตัดในช่องปาก เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องดูแลความสะอาดขอ

11 พ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
บริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ ชมรมชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในเชียงใหม่
ข่าวสารทั่วไป

บริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ ชมรมชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในเชียงใหม่

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล(Check-up Center Chiangmai Hospital)บริการตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Health Check-up) เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ชมรมชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในเชียงใหม่ (Chiangmai Longstay L

10 พ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
ทำตาสองชั้นอย่างไร ให้ดูสวยเป็น ธรรมชาติ เหมาะกับเรา
บทความสุขภาพ

ทำตาสองชั้นอย่างไร ให้ดูสวยเป็น ธรรมชาติ เหมาะกับเรา

การทำศัลยกรรม #ตาสองชั้น สำหรับคนเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แพทย์หลายสำนักอ้างอิงเทคนิคมากมาย แต่มาตกม้าตายกับความไม่เข้าใจธรรมชาติและสรีระของดวงตา การกรีดและการเย็บแผล อยู่ที่ความเชี่ยวชาญของหมอ วันนี้เรามี 4 ข้อควรรู้ ทำตาสองชั

10 พ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่ บจก. แฟลช เอ็กเพรส
ข่าวสารทั่วไป

บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่ บจก. แฟลช เอ็กเพรส

เมื่อวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ได้รับเกียรติจาก บริษัท ขนส่ง บจก.แฟลซ เอ็กเพรส ให้ตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสุขภาพประกันสังคมพนักงาน เพื่อการตรวจสุขภาพประจำปี 2565ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทางบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความไว้วางใจโรงพยาบาลของเรา

09 พ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม

มาตรฐาน
ระดับสากล

เราพัฒนาคุณภาพบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด

0

ปีแห่ง
การเริ่มต้น

0

ปีแห่งความ
ไว้วางใจ

0

ลูกค้าที่
ใช้บริการ

0

แพทย์
ผู้ชำนาญการ
รับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2562
รับรองมาตรฐาน HA
ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2564
ระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ (LA)
ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (LA)