Home

บริการของเรา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดเก็บ การรวบรวม การวิเคราะห์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดเก็บ การรวบรวม การวิเคราะห์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ดูรายละเอียด

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ดูรายละเอียด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

กายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

ดูรายละเอียด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ดูรายละเอียด

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ไตเทียม

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ดูรายละเอียด

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ทันตกรรม

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ดูรายละเอียด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ดูรายละเอียด

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

แพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

ดูรายละเอียด
1 / 10

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
แพ็กเกจคู่หูล้างลำไส้จับคู่ถูกกว่า

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แพ็กเกจคู่หูล้างลำไส้จับคู่ถูกกว่า

“ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยแผนกแพทย์ทางร่วม” โปรโมชั่นคู่กันถูกกว่า เพียงเลือกสวนล้างลำไส้ ร่วมกับรายการใดก็ได้ ราคาพิเศษเพียง 1990.- บาท ฝังเข็ม ครอบแก้ว กัวซา ตอกเส้น
แพ็กเกจนวดตัวด้วยน้ำมันจากเมล็ดกัญชง

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แพ็กเกจนวดตัวด้วยน้ำมันจากเมล็ดกัญชง

“นวดผ่อนคลาย…พร้อมกับการบำรุง” โปรโมชั่นนวดตัว ด้วยน้ำมันจากเมล็ดกัญชง ราคา 690.- บาท/ชั่วโมง พิเศษคอร์ส 6 ชั่วโมง ราคาพิเศษ 3,450.- บาท จากราคาปกติ 4,140.- บาท
ปรึกษาฟรี! จัดฟันใส invisalign

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

ปรึกษาฟรี! จัดฟันใส invisalign

“ยิ้มสวย…มั่นใจ ไม่ง้อเหล็กจัดฟัน” จัดฟันใส (Invisalign) สามารถปัญหาฟันเก ฟันซ้อน ฟันห่าง ได้ทุกรูปแบบ สามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ ไม่ระคายเคืองในช่องปาก ลดปัญหา เหงือกบวม เหงือกอักเสบแดง ถอดง่าย ใส่สบาย เวลารับประทานอาหาร หรือ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
เติมยิ้มด้วยรากฟันเทียม

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

เติมยิ้มด้วยรากฟันเทียม

“เสริมความมั่นใจ…ยิ้มสวยได้ทุกวันด้วยรากฟันเทียม” โปรโมชั่น รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ราคาเริ่มต้น 49,000.- บาท/ซี่ หมายเหตุ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการกรุณานัดคิวล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

“มะเร็งปากมดลูก…รู้เร็วรักษาได้” สัญญาณเตือน มะเร็งปากมดลูก มีตกขาวอย่างเห็นได้ชัด เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ มีเลือดออกทางช่องคลอดไม่ทราบสาเหตุ ปวดท้องน้อย ปัสสาวะบ่อย หรืออาจปวดบวม ปัสสาวะไม่ออก น้ำหนักลดไม่มีสาเหตุ
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

เตรียมตัวให้พร้อม…ก่อนเข้าทำงาน” โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ก่อนทำงาน ก่อนเข้าเรียน ราคาพิเศษ 600.- บาท รายการตรวจ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray) การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Urine amphetamine) ใบรับรองแพทย์ 5 โรค
แนะนำบริการแผนกทันตกรรมพิเศษ

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

แนะนำบริการแผนกทันตกรรมพิเศษ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ขอแนะนำ แผนกทันตกรรมพิเศษ เปิดให้บริการ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00-16.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น. บริการทางทันตกรรมโดยโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง ยินดีให้บ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
แพ็กเกจ “ผ่าตัดไส้เลื่อน” ราคาเหมาจ่าย

โปรแกรมผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

แพ็กเกจ “ผ่าตัดไส้เลื่อน” ราคาเหมาจ่าย

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ขอแนะนำ บริการใหม่ แพ็กเกจ ผ่าตัดไส้เลื่อน ราคาเหมาจ่าย 49,990.- บาท หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์ วิสัญญีแพทย์และค่าบริการทางการพยาบาลแล้ว ราคานี้รวมห้องพักพิเศษ VIP 2 วัน 2 คืน รวมอาหาร 3 มื้อต่อวั
แพ็กเกจรักษาอาการปวดด้วยความร้อน (Thermotherapy)

โปรแกรมกายภาพบำบัด

แพ็กเกจรักษาอาการปวดด้วยความร้อน (Thermotherapy)

การใช้ความร้อน สามารถทำให้อาการปวดในบริเวณต่าง ๆ ลดลงได้ โดยผลของความร้อนทำให้หลอดเลือดขยาย เพิ่มการไหลเวียนของเลือด การยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อดีขึ้น ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สามารถช่วยรักษาอาการดังต่อไปนี้ได้
โปรโมชั่นใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น แถมฟรี ฝังเข็มปรับสมดุล

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

โปรโมชั่นใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น แถมฟรี ฝังเข็มปรับสมดุล

คืนรอยยิ้มให้คนที่คุณรัก โปรโมชั่น ฟันปลอมแบบติดแน่น จำนวน 2 ซี่ ราคาพิเศษ 30,000.- บาท รับฟรี Gift Voucher ฝังเข็มปรับสมดุล จำนวน 1 ครั้ง

ค้นหาแพทย์ให้ฉัน

เพียงตอบคำถามเกี่ยวกับอาการของคุณ

1
2
3
ช่วงอายุ ความต้องการ อวัยวะ อาการเบื้องต้น
กรุณาเลือก
ทุกช่วงอายุ
เด็กอายุ 0 - 15 ปี
ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป - 60 ปี
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป
ค้นหาเลย

คลังความรู้

ดูทั้งหมด
แท็กเพื่อนที่ปวดหลังฟังทางนี้! 4 ท่านั่งถูกวิธี สำหรับชาว
บทความสุขภาพ

แท็กเพื่อนที่ปวดหลังฟังทางนี้! 4 ท่านั่งถูกวิธี สำหรับชาว

หลาย ๆ ท่านที่ทำงานออฟฟิศ และต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานหลายชั่วโมง อาจส่งผลต่อสุขภาพ เช่น ปวดหลัง ปวดเอว เป็นต้น ซึ่งอาการปวดต่าง ๆ เหล่านี้ เกิดจากการนั่งทำงานท่าเดิมนานจนเกินไปหรือการนั่งที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งส่งผลให้สุขภาพแย่ลงเรื่อย ๆ จนบางครั้งมีอาการปวด

29 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
ดูแลตัวเองอย่างไร? ไม่ให้ปากเหม็นระหว่าง 'จัดฟัน'
บทความสุขภาพ

ดูแลตัวเองอย่างไร? ไม่ให้ปากเหม็นระหว่าง 'จัดฟัน'

‘กลิ่นปาก’ มักจะเกิดจากการที่เราดูแลสุขภาพช่องปากไม่ถูกวิธีหรือไม่ดีพอ โดยเฉพาะคนที่ ‘จัดฟัน’ การดูแลฟันให้ถูกวิธีถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะการจัดฟันกว่าจะจัดฟันให้เข้าที่ใช้ระยะเวลาในการรักษาที่ค่อนข้างนานและยากต่อการทำความสะอาด ต้องมีความรับผิดชอบ มีว

23 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
รู้หรือไม่? ตดบอกโรคได้
บทความสุขภาพ

รู้หรือไม่? ตดบอกโรคได้

หากพูดถึงเรื่องของการผายลม หรือตด ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นอาการที่ลมระบายออกมาทางทวารหนัก เกิดจากแก๊สที่สะสมในระบบย่อยอาหาร เนื่องจากกระบวนการย่อยสลายอาหารไปเป็นพลังงานของร่างกาย แต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่าตดสามารถบอกถึงสุขภาพภายในข

22 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
‘จัดฟัน’ ทำให้เกิดฟันโยก จริงหรือไม่?
บทความสุขภาพ

‘จัดฟัน’ ทำให้เกิดฟันโยก จริงหรือไม่?

ฟันโยก เกิดจากการที่ฟันค่อย ๆ หลุดออกจากเหงือกทีละน้อย จนทำให้ฟันนั้นสามารถ ที่จะหลุดออกมาได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารหรือเพียงสัมผัสเบา ๆ ก็สามารถทำให้หลุดได้ วันนี้เรามีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิด ‘ฟันโยก’ มากฝากกัน

16 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
9 ข้อห้าม ต้องรู้ก่อนไป 'นวดแผนไทย'
บทความสุขภาพ

9 ข้อห้าม ต้องรู้ก่อนไป 'นวดแผนไทย'

นวดแผนไทย หรือการใช้บริการของร้านนวดสปา จุดประสงค์หลัก ๆ ก็เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ ช่วยให้ผ่อนคลาย และหายจากอาการอ่อนเพลียหรือการเหนื่อยล้าจากการทำงาน การให้บริการสปาในบางประเภทจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงาม เช่น การนวดหน้าเพื่อบำรุงดูแลผิวพรร

15 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
เข้าร่วมโครงการ ไม่มีค่าใช้จ่าย! ครีมบรรเทาปวด ‘ลองกานอยด์’
ข่าวสารทั่วไป

เข้าร่วมโครงการ ไม่มีค่าใช้จ่าย! ครีมบรรเทาปวด ‘ลองกานอยด์’

ข่าวดี เพียง ลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการศึกษาประสิทธิผลในระยะสั้นของการใช้ครีมลองกานอยด์ในการบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการปวด รับครีมบรรเทาปวด ลองกานอยด์ จำนวน 2 หลอด ไม่มีค่าใช้จ่าย

13 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
ไขข้อข้องใจ? รากฟันเทียมอยู่ได้กี่ปี
บทความสุขภาพ

ไขข้อข้องใจ? รากฟันเทียมอยู่ได้กี่ปี

การใส่รากฟันเทียม คือ วิธีการทางทันตกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาการสูญเสียฟันแท้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างสุขภาพช่องปากที่ดี โดยรากฟันเทียมก็คือฟันปลอมแบบติดแน่นที่ให้ความสวยงาม เป็นธรรมชาติ และสะดวกสบายต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะไม่ต้องคอยถอด

09 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
เราเป็นกลุ่มเสี่ยง 'มะเร็งปาดมดลูก' หรือเปล่า?
บทความสุขภาพ

เราเป็นกลุ่มเสี่ยง 'มะเร็งปาดมดลูก' หรือเปล่า?

มะเร็งปากมดลูก ถือเป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์เพศหญิงที่พบมากเป็นอันดับต้น ๆ และเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของหญิงไทย จากสถิติเราพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีสัญญาณเตือนให้รู้ล่วงหน้า โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์เสี่ยงสูง ซึ่งสามารถติดต่อ

08 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
‘เลือดออกตามไรฟัน' เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
บทความสุขภาพ

‘เลือดออกตามไรฟัน' เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ในบางครั้งที่เราแปรงฟันแล้วมีเลือดติดอยู่บริเวณขอบแปรง หรือบ้วนปากแล้วมีเลือดปนออกมาด้วย นั่นเป็นอาการที่มีชื่อเรียกว่า #เลือดออกตามไรฟัน ซึ่งส่งผลต่อบุคลิกภาพของเราด้วย หากดูแลไม่ดีอาจส่งผลต่อหน้าที่การงาน การดำเนินชีวิตและสุขภาพได้ การสังเกต อาการเลือ

02 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
7 เหตุผล ที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
บทความสุขภาพ

7 เหตุผล ที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ปัจจุบันการ ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลาย ๆ บริษัท เพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจของบริษัทว่าพนักงานที่เข้ามาทำงานจะมีความพร้อม และสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับการทำงาน เพื่อความปลอดภัยโดยรวมของคนในองค์กรที่ต้องทำงานร่วมกัน วันนี้เรามี 7 เหตุผล ที

01 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม

มาตรฐาน
ระดับสากล

เราพัฒนาคุณภาพบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด

0

ปีแห่ง
การเริ่มต้น

0

ปีแห่งความ
ไว้วางใจ

0

ลูกค้าที่
ใช้บริการ

0

แพทย์
ผู้ชำนาญการ
รับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2562
รับรองมาตรฐาน HA
ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2564
ระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ (LA)
ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (LA)