Home

บริการของเรา

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ดูรายละเอียด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

กายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

ดูรายละเอียด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ดูรายละเอียด

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ไตเทียม

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ดูรายละเอียด

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ทันตกรรม

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ดูรายละเอียด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ดูรายละเอียด

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

แพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

ดูรายละเอียด
1 / 9

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โปรแกรมวัคซีน

แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ปีนี้คุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วหรือยังไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนสายพันธุ์ย่อย ๆ ทุกปี ดังนั้นจึงควรฉีดวัคซีนทุกปี เพื่อให้มีภูมิต้านทานเพียงพอเมื่อได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ และป้องกันไว้ให้ทันท่วงที แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
โปรโมชั่นตรวจสุขภาพแพ็กเกจคู่

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพแพ็กเกจคู่

“เพื่อสุขภาพที่ดี…สำหรับคุณและคนที่คุณรัก” โปรโมชั่นตรวจสุขภาพคู่ Duo จำนวน 2 ท่าน ในราคา 1,499.- บาท รายการตรวจ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray) ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)
สุขภาพดีรับปีมะโรง ด้วยแพทย์ทางร่วม มอบส่วนลดพิเศษสูงสุด 10-15%

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สุขภาพดีรับปีมะโรง ด้วยแพทย์ทางร่วม มอบส่วนลดพิเศษสูงสุด 10-15%

โปรโมชั่นสุขภาแพดีรับปีใหม่ กับบริการ แพทย์ทางร่วม มอบส่วนลดพิเศษสูงสุด 10-15% ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า ราคาพิเศษ 600.- บาท (จากราคาปกติ 700.- บาท) ครอบแก้ว ราคาพิเศษ 450.- บาท (จากราคาปกติ 500.- บาท)
แพ็กเกจครอบฟัน

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

แพ็กเกจครอบฟัน

คืนรอยยิ้มสวย…มั่นใจในปีใหม่ โปรโมชั่นครอบฟัน ราคาเริ่มต้น 10,000.- บาท/ซี่ ข้อดีของการทำครอบฟัน ใช้งานสะดวก ติดแน่น ยึดกับฟันได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดระหว่างการพูดคุยหรือรับประทานอาหาร ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ฟัน ป้องกันการ
โปรโมชั่น Office Syndrome ด้วยกายภาพบำบัด

โปรแกรมกายภาพบำบัด

โปรโมชั่น Office Syndrome ด้วยกายภาพบำบัด

โปรโมชั่น Office Syndrome ด้วยการกายภาพบำบัด อัลตราซาวด์ ลดปวดด้วยคลื่นความร้อน ราคาครั้งละ 500.- บาท พิเศษคอร์ส 5 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง (ราคา 2,500.- บาท) แพ็กเกจ OfficeSyndrome ราคาพิเศษ 999.- บาท (จากราคาปกติ 1,50
เเนะนำห้องพักผู้ป่วยเด็ก

เเนะนำห้องพักผู้ป่วยเด็ก

เเนะนำห้องพัก ผู้ป่วยชั้น 7-8 และห้องเด็ก หมดปัญหาเรื่องหาห้องผู้ป่วยและห้องผู้ป่วยเด็กไม่ได้ ไม่มีส่วนต่างค่าห้อง แฟกซ์เคลมได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย ศูนย์ประสานสิทธิ์ งานประกัน และ พ.ร.บ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ยินดีต้อนรับผู้บริหารแล
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
โปรโมชั่น ส่วนลด 10% สำหรับทำฟันบริการทั่วไป

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

โปรโมชั่น ส่วนลด 10% สำหรับทำฟันบริการทั่วไป

“ลดจัดหนักจัดเต็ม…ส่งท้ายปี” โปรโมชั่นบริการทันตกรรมทั่วไป รับส่วนลด 10% อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด หมายเหตุ : โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด กรุ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
โปรโมชั่นจัดฟัน แถมฟรี! เอกซเรย์ฟันและตรวจสุขภาพช่องปาก

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

โปรโมชั่นจัดฟัน แถมฟรี! เอกซเรย์ฟันและตรวจสุขภาพช่องปาก

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ขอแนะนำ โปรโมชั่นจัดฟัน ที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ แถมฟรี เอกซเรย์ฟัน (มูลค่า 1,000.- บาท) แถมฟรีตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน (มูลค่า 200.- บาท) ด้วยชื่อเสียงที่ยาวนานมากกว่า 25 ปี ในนามโรงพยาบาลโรคฟันเชียงใหม่
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
แพ็กเกจใบรับรองแพทย์ 5 โรค (ตลอด 24 ชม.)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจใบรับรองแพทย์ 5 โรค (ตลอด 24 ชม.)

ใบรับรองแพทย์ 5 โรคเพื่อใช้สำหรับ สมัครเรียน สมัครงาน สมัครสอบ สมัครใบขับขี่/ต่อใบขับขี่ บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการตรวจสุขภาพ เพื่อขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค ราคา 150.- บาท/ท่าน รายการตรวจ: วัณโรคในระยะแพร่เชื้อ โรคเท้าช้า

ค้นหาแพทย์ให้ฉัน

เพียงตอบคำถามเกี่ยวกับอาการของคุณ

1
2
3
ช่วงอายุ ความต้องการ อวัยวะ อาการเบื้องต้น
กรุณาเลือก
ทุกช่วงอายุ
เด็กอายุ 0 - 15 ปี
ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป - 60 ปี
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป
ค้นหาเลย

คลังความรู้

ดูทั้งหมด
จำเป็นไหม? ต้องใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
บทความสุขภาพ

จำเป็นไหม? ต้องใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

พราะกระแสของยาสีฟันที่ไม่มีส่วนผสมของ ฟลูออไรด์ กำลังมาแรง พร้อมกับข้อมูลที่ว่าการใช้ฟลูออไรด์ในยาสีฟันจะส่งผลกระทบต่อตัวเราในระยะยาว ทำให้หลาย ๆ คนเกิดข้อสงสัยว่า สรุปแล้วยาสีฟันแบบมีส่วนผสมของฟลูออไรด์ หรือยาสีฟันแบบที่ไม่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ แบบไหนกั

24 ก.พ. 2567
ดูเพิ่มเติม
6 แนวคิดคลายเครียด แก้อาการ
บทความสุขภาพ

6 แนวคิดคลายเครียด แก้อาการ "เกลียดวันจันทร์"

เคยสงสัยไหม? ทำไมวันจันทร์เป็นวันที่เราต้องใช้ความพยายามมากกว่าวันอื่น ๆ

24 ก.พ. 2567
ดูเพิ่มเติม
สังเกต! อาการแบบนี้ ไข้หวัดใหญ่, โควิด-19 หรือแพ้ฝุ่น PM2.5
บทความสุขภาพ

สังเกต! อาการแบบนี้ ไข้หวัดใหญ่, โควิด-19 หรือแพ้ฝุ่น PM2.5

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจนร่างกายปรับตามแทบไม่ทัน ไหนจะมีฝุ่น PM2.5 ที่มักจะมาตามนัดเป็นระยะในช่วงนี้ หรือแม้กระทั่งโควิดตัวร้ายเองก็ยังไม่หมดไปเสียทีเดียว ซึ่งอาการแพ้ฝุ่น PM2.5 ไข้หวัดใหญ่ และโควิด-19 มีสิ่งที่คล้ายกันคือ ลักษณะอาการ เพราะเป็นโรคติดเช

08 ก.พ. 2567
ดูเพิ่มเติม
รู้หรือไม่? อาหารชนิดไหนทำลาย
บทความสุขภาพ

รู้หรือไม่? อาหารชนิดไหนทำลาย "สุขภาพฟัน

การรักษาสุขภาพปากและฟันเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่คุณจะทำให้เหงือกและฟันของคุณแข็งแรง แต่รู้หรือไม่ว่าอาหารที่เราทานทุกวัน สามารถทำลายสุขภาพช่องปากของเราได้อาหาร บางชนิดควรหลีกเลี่ยงการทานบ่อย ๆ เพราะ นอกจากจะไม่เป็นมิตรและทำร้ายฟันของเราแล้ว ยังสามารถทำลาย

03 ก.พ. 2567
ดูเพิ่มเติม
จำเป็นไหม? ต้องถอนฟันคุดก่อนจัดฟัน
บทความสุขภาพ

จำเป็นไหม? ต้องถอนฟันคุดก่อนจัดฟัน

ฟันคุด คือ ฟันกรามที่อยู่ด้านในสุดแถว ๆ กระดูกขากรรไกร 4 ซี่ ที่ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้ตามปกติในช่องปากแบบฟันซี่อื่น ๆ หรืองอกขึ้นมาได้เพียงเล็กน้อย สาเหตุอาจจะมีกระดูกหรือเหงือกมาปิดขวาง หรือเอียงไปชนฟันข้างเคียง บางคนปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ จะสร้างอาการปวดฟันที

18 ม.ค. 2567
ดูเพิ่มเติม
โยเกิร์ต กินตอนไหน? ช่วยอะไรได้บ้าง?
บทความสุขภาพ

โยเกิร์ต กินตอนไหน? ช่วยอะไรได้บ้าง?

เป็นที่ทราบกันดีถึงคุณประโยชน์ของ โยเกิร์ต ที่มีต่อร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก หรือควบคุมอาหารเพื่อรักษาสัดส่วน โดยโยเกิร์ต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม มีโปรตีนมากกว่านมถึงร้อยละ 20 แล้วยังมีวิตามินและเกลือแร่อยู่หลายชนิดด้วยกัน ทั้งวิตามินบี

18 ม.ค. 2567
ดูเพิ่มเติม
7 วิธีปรับตัวให้เลิก
บทความสุขภาพ

7 วิธีปรับตัวให้เลิก "คิดมาก" เพื่อสุขภาพจิตที่ดีในปีใหม่

การคิดมาก คิดเยอะ เป็นผลเนื่องจากความวิตกกังวล ยิ่งใช้เวลาในการคิดมากเท่าไหร่ ยิ่งต้องใช้พลังงานมากขึ้น ส่งผลให้รู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย หมดพลัง นอนไม่หลับ กระบวนการคิดและการตัดสินใจผิดพลาด และส่งผลกระทบต่อการทำงานและคนรอบข้างได้ ปีใหม่นี้เรามาปรับตัวให้เล

11 ม.ค. 2567
ดูเพิ่มเติม
เคลียร์ข้อสงสัย? ครอบฟันอยู่ได้นานแค่ไหน
บทความสุขภาพ

เคลียร์ข้อสงสัย? ครอบฟันอยู่ได้นานแค่ไหน

ครอบฟัน (Crown) เป็นการบูรณะและปกป้องฟันที่ได้รับความเสียหาย แตกหัก หรือได้ผ่านการรักษารากฟันมา เพื่อให้ฟันซี่นั้นมีรูปร่างและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ การทำครอบฟัน สามารถใช้เพื่อตกแต่งรูปร่าง และสีของฟันให้สวยงาม และหลายคนคงสงสัยว่า ครอบฟันอยู่ได้นานแค่

04 ม.ค. 2567
ดูเพิ่มเติม
เตรียมร่างกายอย่างไร? ให้พร้อมเที่ยวในวันหยุดปีใหม่
บทความสุขภาพ

เตรียมร่างกายอย่างไร? ให้พร้อมเที่ยวในวันหยุดปีใหม่

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เชื่อว่าใครหลายๆคนกำลังเตรียมตัวออกเดินทาง เพื่อไปพักผ่อนใน ช่วงวันหยุดยาว และร่วมฉลองปีใหม่กับครอบครัว ซึ่งในแต่ละทริปของการเดินทาง ไม่ว่าจะขึ้นเหนือ หรือลงใต้ สุขภาพร่างกายต้องพร้อมที่จะลุยอยู่เสมอ วันนี้เรามี 5 ทริค! เตรียมร่างกาย

27 ธ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
บทความสุขภาพ

"ฟันตาย" อันตรายที่ต้องรีบรักษา

ฟันที่มีสีเปลี่ยนไป มีสีเข้มขึ้นเรื่อย ๆ จนมีสีเทาหรือดำ นั่นคือหนึ่งในสัญญาณของ ฟันตาย ซึ่งคือ ฟันที่ไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงโพรงประสาทฟัน ทำให้เซลล์ต่าง ๆ ในฟันตายหากมีเชื้อโรคเข้าไปถึงโพรงประสาทพันจะเกิดการอักเสบติดเชื้อ นับเป็นภาวะอันตรายนำไปสู่การสูญ

19 ธ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม

มาตรฐาน
ระดับสากล

เราพัฒนาคุณภาพบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด

0

ปีแห่ง
การเริ่มต้น

0

ปีแห่งความ
ไว้วางใจ

0

ลูกค้าที่
ใช้บริการ

0

แพทย์
ผู้ชำนาญการ
รับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2562
รับรองมาตรฐาน HA
ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2564
ระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ (LA)
ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (LA)