Home

บริการของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดเก็บ การรวบรวม การวิเคราะห์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการจัดเก็บ การรวบรวม การวิเคราะห์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ดูรายละเอียด

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ดูรายละเอียด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

กายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

ดูรายละเอียด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ดูรายละเอียด

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ไตเทียม

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ดูรายละเอียด

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ทันตกรรม

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ดูรายละเอียด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ดูรายละเอียด

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

แพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

ดูรายละเอียด
1 / 10

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

“เตรียมความพร้อม...ก่อนเข้าทำงาน” โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
ฟอกสีฟันที่บ้านด้วยตัวเอง

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

ฟอกสีฟันที่บ้านด้วยตัวเอง

“เพิ่มความขาว เติมความมั่นใจ ในรอยยิ้มของคุณ” โปรโมชั่นฟอกสีฟัน (ชนิดทำเองที่บ้าน)
โปรโมชั่นฟันปลอมสิทธิประกันสังคม

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

ฟันปลอมสิทธิประกันสังคม

“สิทธิประกันสังคม รับส่วนลดฟันปลอม” โปรโมชั่นฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งปาก
สวนล้างลำไส้ (ดีท็อกซ์)

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สวนล้างลำไส้ (ดีท็อกซ์)

ร่างกายของเราสามารถขับหรือขจัดสารพิษที่ตกค้างบางอย่างออกไปจากร่างกายได้ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้นการดีท็อกซ์ลำไส้ด้วยการสวนล้างลำไส้ จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีและเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการทำความสะอาดของเสียที่ตกค้างอยู่ในร่างกาย รวมถึงเมือกที่เกาะตามผนัง
บริการเสริมความงาม

โปรแกรมบริการเสริมความงาม

บริการเสริมความงาม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
บริการทันตกรรมพิเศษ

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

บริการทันตกรรมพิเศษ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
บริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

บริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
ตรวจโควิด-19 และตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19

โปรแกรมตรวจโควิด-19

ตรวจโควิด-19 และตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่
ตรวจคัดกรองความเสี่ยง

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยง

ตรวจคัดกรองความเสี่ยง

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่างหลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่อง
ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุและตรวจสุขภาพโปรแกรมพิเศษ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่

ค้นหาแพทย์ให้ฉัน

เพียงตอบคำถามเกี่ยวกับอาการของคุณ

1
2
3
ช่วงอายุ ความต้องการ อวัยวะ อาการเบื้องต้น
กรุณาเลือก
ทุกช่วงอายุ
เด็กอายุ 0 - 15 ปี
ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป - 60 ปี
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป
ค้นหาเลย

คลังความรู้

ดูทั้งหมด
กินอย่างไร? ไม่ให้เป็นโรคเรื้อรัง
บทความสุขภาพ

กินอย่างไร? ไม่ให้เป็นโรคเรื้อรัง

อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การกินอาหารที่ไม่ดีเป็นประจำ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

09 มิ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
วัดความดันอย่างไร? ให้ได้ผลแม่นยำ
บทความสุขภาพ

วัดความดันอย่างไร? ให้ได้ผลแม่นยำ

ความดันโลหิตสูงนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพของคนไทย จากสถิติพบว่ามากกว่า 1 ใน 4 ของคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป มีปัญหาความดันโลหิตสูง เพราะฉะนั้นการวัดความดันโลหิตด้วยตัวเองจึงสำคัญมาก เพราะเป็นหนึ่งในการป้องกันปัญหาร้ายแรงทางสุขภาพในอนาคตได้

07 มิ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
ข้าวพันธุ์ไหน? กินได้ดีเพื่อสุขภาพ
บทความสุขภาพ

ข้าวพันธุ์ไหน? กินได้ดีเพื่อสุขภาพ

“ข้าว” อาหารจานหลักที่เรากินกันทุกวันนี้ ทราบหรือไม่ว่ามีสายพันธุ์หลักกี่สายพันธุ์ แล้วแต่ละสายพันธุ์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

06 มิ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
อาหารเสริม? ทานเวลาไหนดูดซึมได้ดีที่สุด
บทความสุขภาพ

อาหารเสริม? ทานเวลาไหนดูดซึมได้ดีที่สุด

อาหารเสริมเป็นตัวช่วยเติมสารอาหารที่ร่างกายเราขาดและไม่ใช่แค่บำรุงสุขภาพเท่านั้น แต่บางคนยังทานอาหารเสริมเพื่อบำรุงผิว บำรุงผม ซึ่งการทานอาหารเสริมให้ได้ผลดีควรทานตอนไหน?

02 มิ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
ฝีดาษวานร คืออะไร? อันตรายไหม?
บทความสุขภาพ

ฝีดาษวานร คืออะไร? อันตรายไหม?

โรคฝีดาษวานรเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxviridae จัดอยู่ในจีนัส Orthopoxvirus เช่นเดียวกับไวรัสอีกหลายชนิด ได้แก่ ไวรัสที่ทำให้เกิดฝีดาษในคนหรือไข้ทรพิษ เชื้อไวรัสฝีดาษวานรพบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอก หนูป่า เป็นต้น

01 มิ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
ควันบุหรี่มือสาม พิษตกค้างที่ต้องระวัง
บทความสุขภาพ

ควันบุหรี่มือสาม พิษตกค้างที่ต้องระวัง

หลายคนอาจสงสัยว่าบุหรี่มือสามคืออะไรบุหรี่มือหนึ่ง คือควันที่ผู้สูบบุหรี่ดูดเข้าไปในร่างกายบุหรี่มือสอง คือควันที่ผู้สูบคนนั้นพ่นออกมาทาลมหายใจ รวมถึงควันที่เกิดจากการเผาไหม้บุหรี่ เป็นการสัมผัสปริมาณมากในระยะเวลาสั้น ๆบุหรี่มือสาม

31 พ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
10 วิธี เตรียมสุขภาพต้อนรับหน้าฝน
บทความสุขภาพ

10 วิธี เตรียมสุขภาพต้อนรับหน้าฝน

หลายคนอาจชอบความเย็นชุ่มฉ่ำจากน้ำฝน กลิ่นดินกลิ่นหญ้า ชวนให้รู้สึกผ่อนคลาย แต่ทุกอย่างย่อมมีทั้งดีและไม่ดีคู่กันเสมอ เพราะฝนก็อาจเป็นตัวการที่ทำให้เราไม่สบายได้เหมือนกัน ทั้งจากการตากฝนโดยตรง การสัมผัสกับน้ำท่วมขัง หรือจากเชื้อไวรัสต่าง ๆ

30 พ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
5 อันตรายที่มาพร้อมฤดูฝน
บทความสุขภาพ

5 อันตรายที่มาพร้อมฤดูฝน

ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส แดดแรงสักเพียงใด แต่ก็อย่าชะล่าใจไปว่า "ฝนจะไม่ตก" เพราะฤดูฝนของบ้านเราจะมาจะไปไม่ค่อยบอกล่วงหน้า ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศและรู้เท่าทันอันตรายที่จะเกิดในฤดูฝนให้พร้อมเสมอ

27 พ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
5 เหตุผลที่ต้องทำสะพานฟัน
บทความสุขภาพ

5 เหตุผลที่ต้องทำสะพานฟัน

สะพานฟันเป็นการทำฟันปลอมติดเป็นแบบแน่น ซึ่งสะพานฟันจะอาศัยฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงเป็นหลักในการเป็นตัวยึด ไม่สามารถถอดเข้าถอดออกด้วยตัวเอง การทำสะพานฟันจะทำได้ในกรณีที่ฟันถูกถอนไป แต่ยังเหลือฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงที่แข็งแรงสามารถเป็นหลักยึดสะพานฟันได้

23 พ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
หน้ากากอนามัย? ใส่อย่างไรไม่ให้เกิดสิว
บทความสุขภาพ

หน้ากากอนามัย? ใส่อย่างไรไม่ให้เกิดสิว

เมื่อใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาปัญหาที่จะตามมาก็คือสิว ยิ่งถ้าอากาศร้อนมาก ๆ ร่างกายมีการสร้างเหงื่อและน้ำมันออกมาจากผิวมากขึ้นทำให้อับชื้นมากขึ้น ฝุ่นละอองก็มาเกาะง่ายขึ้น แบคทีเรียมีการเพิ่มจำนวนและเติบโตที่รูขุมขน ทำให้เกิดเป็นสิวอุดตันและสิวอักเสบตามมา

20 พ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม

เสียง
จากลูกค้า

ผิว

รีวิวรักษาฝ้า

รักษาฝ้า จุดด่างดำ กระ กระเนื้อ

อ่านรีวิว
review-eye

รีวิวทำตาสองชั้น

ตาสวยขึ้น เปล่งประกาย มองแล้วดึงดูด

อ่านรีวิว
review-nom

รีวิวทำหน้าอก

สาวอกเล็กต่างพูด เป็นเสียงเดียวกันว่าดีจริง ทำดีมาก

อ่านรีวิว
อื่นๆ

รีวิวแปลงเพศ

รีวิวแปลงเพศ

อ่านรีวิว
ปาก

รีวิวตกแต่งริมฝีปากบน + ล่าง

ตกแต่งริมฝีปากบน + ล่าง

อ่านรีวิว
ใบหน้า

รีวิว HIFU ยกกระชับใบหน้า

HIFU ยกกระชับใบหน้า

อ่านรีวิว
จมูก

รีวิวการทำจมูก

เป็นการตกแต่งโครงสร้างของจมูกให้ดูสูงขึ้น ทำให้โครงสร้างจมูกมีรูปร่างสวยงาม ดีมาก

อ่านรีวิว
ท้อง

รีวิวผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

ผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

อ่านรีวิว

มาตรฐาน
ระดับสากล

เราพัฒนาคุณภาพบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด

0

ปีแห่ง
การเริ่มต้น

0

ปีแห่งความ
ไว้วางใจ

0

ลูกค้าที่
ใช้บริการ

0

แพทย์
ผู้ชำนาญการ
รับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2562
รับรองมาตรฐาน HA
ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2564
ระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ (LA)
ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (LA)