Home

บริการของเรา

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ดูรายละเอียด

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ดูรายละเอียด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

กายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

ดูรายละเอียด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ดูรายละเอียด

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ไตเทียม

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ดูรายละเอียด

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ทันตกรรม

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ดูรายละเอียด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ดูรายละเอียด

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

แพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

ดูรายละเอียด
1 / 9

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
สวนล้างลำไส้ (ดีท็อกซ์)

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สวนล้างลำไส้ (ดีท็อกซ์)

ร่างกายของเราสามารถขับหรือขจัดสารพิษที่ตกค้างบางอย่างออกไปจากร่างกายได้ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้นการดีท็อกซ์ลำไส้ด้วยการสวนล้างลำไส้ จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีและเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการทำความสะอาดของเสียที่ตกค้างอยู่ในร่างกาย รวมถึงเมือกที่เกาะตามผนัง
บริการเสริมความงาม

โปรแกรมบริการเสริมความงาม

บริการเสริมความงาม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
บริการทันตกรรมพิเศษ

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

บริการทันตกรรมพิเศษ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
บริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

บริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
ตรวจโควิด-19 และตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19

โปรแกรมตรวจโควิด-19

ตรวจโควิด-19 และตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่
ตรวจคัดกรองความเสี่ยง

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยง

ตรวจคัดกรองความเสี่ยง

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่างหลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่อง
ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุและตรวจสุขภาพโปรแกรมพิเศษ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่
ผ่าตัดต้อกระจก

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก

ผ่าตัดต้อกระจก

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่างหลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่อง

ค้นหาแพทย์ให้ฉัน

เพียงตอบคำถามเกี่ยวกับอาการของคุณ

1
2
3
ช่วงอายุ ความต้องการ อวัยวะ อาการเบื้องต้น
กรุณาเลือก
ทุกช่วงอายุ
เด็กอายุ 0 - 15 ปี
ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป - 60 ปี
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป
ค้นหาเลย

คลังความรู้

ดูทั้งหมด
แนะนำเว็บไซต์ใหม่โรงพยาบาล
ข่าวสารโรงพยาบาล

แนะนำเว็บไซต์ใหม่โรงพยาบาล

เว็บไซต์โฉมใหม่เราปรับเปลี่ยนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่ายของทุกคน ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้รับบริการนัดหมายแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจจองโปรโมชั่นการตรวจบริการต่าง ๆ ทางการแพทย์ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยคลังความรู้เพื่อ

06 พ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
ตรวจสุขภาพประจำปีโดยใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจฟรีได้ไม่ต้องย้ายสิทธิ
ข่าวสารโรงพยาบาล

ตรวจสุขภาพประจำปีโดยใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจฟรีได้ไม่ต้องย้ายสิทธิ

ข่าวดี ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี สำหรับสิทธิประกันสังคมทุกโรงพยาบาลตรวจสอบรายการตรวจเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวตรวจสุขภาพประจำปีโดยใช้สิทธิประกันสังคม ถือเป็นสิทธิและประโยชน์ดี ๆ ที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม เพราะจะได้ตรวจเช็คและประเมินสุขภาพเพื่อหาแนวทางใน

04 พ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
รู้หรือไม่ สีของอุจจาระบอกโรคได้ และมีสาเหตุมาจากอะไร ?
บทความสุขภาพ

รู้หรือไม่ สีของอุจจาระบอกโรคได้ และมีสาเหตุมาจากอะไร ?

อุจจาระเป็นของเสียที่เหลือจากการย่อยของระบบทางเดินอาหาร ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นเหม็นจากการหมักของแบคทีเรียในลำไส้ สีของอุจจาระนั้นมีความแตกต่างกันตามชนิดของอาหารและยาที่รับ

03 พ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
3 เหตุผล ทำไมต้องตรวจสุขภาพ?
บทความสุขภาพ

3 เหตุผล ทำไมต้องตรวจสุขภาพ?

คนเราจะมาโรงพยาบาลก็ต่อเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายเท่านั้น บางรายตรวจพบอีกทีเมื่อมีอาการหนัก จึงต้องเข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้ง เพราะถ้าปล่อยไว้นานจนเรื้อรังจะทำให้ยากต่อการรักษา นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพร่างกายนั่นเอง

02 พ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
ไอแบบไหน? บอกโรคอะไรบ้าง
บทความสุขภาพ

ไอแบบไหน? บอกโรคอะไรบ้าง

การไอ เป็นปฏิกิริยาปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบใดก็ตามจากปัจจัยภายนอก การไอ ยังเป็นสัญญาณเตือนว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย

20 เม.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
รู้หรือไม่ ดื่มนมถูกเวลามีประโยชน์
บทความสุขภาพ

รู้หรือไม่ ดื่มนมถูกเวลามีประโยชน์

การดื่มนมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าจริงๆ แล้ว หากเลือกดื่มนมตามเวลาที่เหมาะสม ก็จะยิ่งช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพได้

07 เม.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
ดูแลร่างกายง่ายๆ ฉบับมนุษย์ Busy
บทความสุขภาพ

ดูแลร่างกายง่ายๆ ฉบับมนุษย์ Busy

ยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยแห่งความเร่งรีบ เราทุกคนต้องใช้ชีวิตแข่งขันกับเวลาอยู่ตลอด อาจทำให้ละเลยในการดูแลสุขภาพไปบ้าง วันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีการดูแลสุขภาพอย่างง่ายๆ ฉบับมนุษย์ busy

01 ม.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
ข่าวสารทั่วไป

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

ใครที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือกำลังเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ควรศึกษาการเตรียมตัวทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน

01 ม.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
ผลกระทบระยะยาวโควิด-19 (Long COVID)
บทความสุขภาพ

ผลกระทบระยะยาวโควิด-19 (Long COVID)

กลุ่มอาการหลังจากหายป่วย COVID-19 (Long COVID) อาการที่อาจหลงเหลือหลังการติดเชื้อโควิด-19 Long COVID เป็นภาวะที่ร่างกายยังหลงเหลืออาการผิดปกติบางอย่างอยู่ แม้ว่าจะหายติดเชื้อโควิด-19 แล้ว

01 ม.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
ยาและอุปกรณ์สามัญประจำบ้านยุค New Normal
ข่าวสารทั่วไป

ยาและอุปกรณ์สามัญประจำบ้านยุค New Normal

ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายๆ ท่านต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อสังเกตอาการหลังจากไปสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสกลุ่มเสี่ยง การดูแลและสังเกตอาการของตนเองที่บ้าน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

01 ม.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม

เสียง
จากลูกค้า

ผิว

รีวิวรักษาฝ้า

รักษาฝ้า จุดด่างดำ กระ กระเนื้อ

อ่านรีวิว
review-eye

รีวิวทำตาสองชั้น

ตาสวยขึ้น เปล่งประกาย มองแล้วดึงดูด

อ่านรีวิว
review-nom

รีวิวทำหน้าอก

สาวอกเล็กต่างพูด เป็นเสียงเดียวกันว่าดีจริง ทำดีมาก

อ่านรีวิว
อื่นๆ

รีวิวแปลงเพศ

รีวิวแปลงเพศ

อ่านรีวิว
ปาก

รีวิวตกแต่งริมฝีปากบน + ล่าง

ตกแต่งริมฝีปากบน + ล่าง

อ่านรีวิว
ใบหน้า

รีวิว HIFU ยกกระชับใบหน้า

HIFU ยกกระชับใบหน้า

อ่านรีวิว
จมูก

รีวิวการทำจมูก

เป็นการตกแต่งโครงสร้างของจมูกให้ดูสูงขึ้น ทำให้โครงสร้างจมูกมีรูปร่างสวยงาม ดีมาก

อ่านรีวิว
ท้อง

รีวิวผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

ผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

อ่านรีวิว

มาตรฐาน
ระดับสากล

เราพัฒนาคุณภาพบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด

0

ปีแห่ง
การเริ่มต้น

0

ปีแห่งความ
ไว้วางใจ

0

ลูกค้าที่
ใช้บริการ

0

แพทย์
ผู้ชำนาญการ
รับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2562
รับรองมาตรฐาน HA
ขั้นที่ 2 ปี 2553 - 2564
ระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ (LA)
ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ (LA)