บริการของเรา

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก ตามมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการทุกประเภท ให้การส่งเสริม ฟื้นฟู บรรเทา ป้องกัน และรักษาอาการเจ็บป่วยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาจึงได้เปิดให้บริการแผนกต่าง ๆ ไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ให้กับผู้รับบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง

logo

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ดูรายละเอียด
logo

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ดูรายละเอียด
logo

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก

ดูรายละเอียด
logo

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยเฉพาะสำหรับโรคทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ และโรคทางระบบประสาท

ดูรายละเอียด
logo

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม จักษุ และโรคอื่น ๆ ที่นัดหมายผ่าตัดล่วงหน้า

ดูรายละเอียด
logo

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โดยความร่วมมือของโรงพยาบาล กับบริษัทเชียงใหม่คลินิกโรคไต จำกัด ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และผ่านมาตรฐานระดับประเทศ (ตรต.)

ดูรายละเอียด
logo

แผนกทันตกรรมพิเศษ

แผนกทันตกรรมพิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องเอกซเรย์ช่องปากที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

ดูรายละเอียด
logo

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรกได้

ดูรายละเอียด
logo

แผนกแพทย์ทางร่วม

แผนกแพทย์ทางร่วม ให้บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้รับบริการ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย

ดูรายละเอียด