ห้องพักผู้ป่วย

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ให้บริการห้องพักรักษาพยาบาลที่รับรองผู้ป่วยได้ทุกกลุ่ม ทุกวัย ภายในห้องพักเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บริการที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยเราได้จัดเตรียมห้องพักสำหรับให้บริการไว้อย่างหลากหลาย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกห้องพักได้ตามความต้องการและงบประมาณ มีราคาที่เป็นมิตร พร้อมข้อเสนอโปรโมชั่นต่างๆ