รายละเอียดทั่วไป
คลินิกพิเศษ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โปรแกรมและแพ็กเกจ

รายละเอียด         

      แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ให้การติดตามผลการรักษาของโรคต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (หมอครอบครัว)

 

เวลาทำการ

      เปิดบริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 . โดยนายแพทย์อิทธิ อาจหาญ และแพทย์หญิงศจีนาฎ ศรีวัฒนะ

 

ติดต่อสอบถาม

      แผนกผู้ป่วยนอก บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

      โทรศัพท์ : 053 225 222

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (10)

ดูทั้งหมด
นพ. บัญชา ใจตรง

นพ. บัญชา
ใจตรง

แผนกผู้ป่วยนอก

พญ. ศจีนาฏ ศรีวัฒนะ

พญ. ศจีนาฏ
ศรีวัฒนะ

แผนกผู้ป่วยนอก

นพ. อิทธิ อาจหาญ

นพ. อิทธิ
อาจหาญ

แผนกผู้ป่วยนอก

ทพญ. รัชนี คันธพณิชย์

ทพญ. รัชนี
คันธพณิชย์

แผนกผู้ป่วยนอก

ทพญ. ปาณิสรา เรืองวาทะศิลป์

ทพญ. ปาณิสรา
เรืองวาทะศิลป์

แผนกผู้ป่วยนอก

นพ. กิตติคุณ ล้อมวรวงศ์

นพ. กิตติคุณ
ล้อมวรวงศ์

แผนกผู้ป่วยนอก

นพ. ธนพัน ขันธนิกร

นพ. ธนพัน
ขันธนิกร

แผนกผู้ป่วยนอก

นพ. พงศกร พ่วงภิญโญ

นพ. พงศกร
พ่วงภิญโญ

แผนกผู้ป่วยนอก

นพ. พสิษฐ์ หวังซื่อกุล

นพ. พสิษฐ์
หวังซื่อกุล

แผนกผู้ป่วยนอก

นพ. รุ่งเกียรติ จางไววิทย์

นพ. รุ่งเกียรติ
จางไววิทย์

แผนกผู้ป่วยนอก

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
โปรโมชั่นครอบฟันติดแน่น

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

โปรโมชั่นครอบฟันติดแน่น

“คืนรอยยิ้มสวย…เพิ่มความมั่นใจอีกครั้ง” โปรโมชั่นครอบฟันติดแน่น ราคาเริ่มต้น 10,000.- ถึง 15,000.- บาท/ซี่ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หมายเหตุ กรุณานัดคิวล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
โปรโมชั่นครอบฟัน

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

โปรโมชั่นครอบฟัน

โปรโมชั่นครอบฟัน ราคาเริ่มต้น 10,000.- บาท/ซี่ ใครที่ควรรับการรักษาโดยการ “ครอบฟัน”ผู้ที่ได้รับความเสียหายรุนแรง เช่น ฟันแตก ฟันหัก ฟันบิ่น และต้องการรักษาฟันให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ มีสภาพเหมือนจริงมากที่สุด ผู้ที่มีฟันผุลึกจนไม่สามารถ
ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ ปี 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ ปี 2566

ปีใหม่นี้ เตรียมสุขภาพดีต้อนรับปี 2566 แล้วหรือยัง ?
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ