รายละเอียดทั่วไป
คลินิกพิเศษ
โปรแกรมและแพ็กเกจ

รายละเอียด         

      แผนกผู้ป่วยใน ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำจากแพทย์ให้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป็นหลัก รวมถึงการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่าง ๆ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการร่วมดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม นอกจากนี้ยังให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักอยู่ในภาวะวิกฤต หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และอำนวยความสะดวกในการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐานวิชาชีพ

 

เวลาทำการ

      เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ติดต่อสอบถาม

      แผนกผู้ป่วยใน บริเวณชั้น 5, 6 และ 7 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

      โทรศัพท์ : 053 225 222

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
ขูดหินปูน

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

ขูดหินปูน

โปรโมชั่นขูดหินปูน แถมฟรีตรวจฟันและเอ็กซเรย์ ราคาพิเศษ 799.- บาท ▶︎ จากราคาปกติ 1,500.- บาท
ตรวจสุขภาพฟันพ่อลูก

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

ตรวจสุขภาพฟันพ่อลูก

“่สุขภาพช่องปากที่ดี…ทั้งคุณพ่อและคุณลูก” โปรโมชั่น #ตรวจสุขภาพช่องปาก ราคาพิเศษ 899.- บาท/ท่าน รายการตรวจ : ตรวจฟันทั้งปาก เอ็กซเรย์ ขูดหินปูน หมายเหตุ : กรุณานัดหมายเพื่อสำรองคิวล่วงหน้า ราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566
ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ ปี 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ ปี 2565

ปีใหม่นี้ เตรียมสุขภาพดีต้อนรับปี 2566 แล้วหรือยัง ?
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ