รายละเอียดทั่วไป
โปรแกรมและแพ็กเกจ

รายละเอียด         

      แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเน้นให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ ตามมาตรฐานของการแพทย์ฉุกเฉิน ให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งต่อผู้ป่วยไปยังแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนรุนแรงไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่จุดตรวจนอกตัวอาคาร และให้บริการตรวจนอกสถานที่ (Drive Thru and Delivery COVID-19 Testing Service)

เวลาทำการ

      เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม

      แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

      โทรศัพท์ : 053 225 222

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
รักษารากฟัน เริ่มต้น 5,000 บาท/ซี่

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

รักษารากฟัน เริ่มต้น 5,000 บาท/ซี่

“ชุบชีวิตฟัน…ให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง” โปรโมชั่นรักษารากฟัน ราคาเริ่มต้น 5,000.- บาท/ซี่ หมายเหตุ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการกรุณานัดคิวล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
บริการ X-ray ฟัน ราคา เริ่มต้น 100-600 บาท

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

บริการ X-ray ฟัน ราคา เริ่มต้น 100-600 บาท

“เอกซเรย์ฟัน เพื่อการรักษาที่แม่นยำปลอดภัย” แพ็กเกจเอกซเรย์ฟัน ราคาเริ่มต้น 100.- ถึง 600.- บาท บริการเอกซเรย์ X-ray (Periapical) X-ray (Bitewings) X-ray (OPG Full Mouth - bite wing) X-ray (Cephalogram) หมายเหตุ :ตั้งแต่วันนี้ -
รากฟันเทียม โปรโมชั่น 45,000 บาท/ซี่

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

โปรโมชั่นรากฟันเทียม

“เสริมความมั่นใจ…ยิ้มสวยได้อีกครั้ง” โปรโมชั่น รากฟันเทียม ราคาเริ่มต้น 45,000.- บาท/ซี่ หมายเหตุ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการกรุณานัดคิวล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด