นพ. พงศกร พ่วงภิญโญ

นพ. พงศกร พ่วงภิญโญ

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
8705
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาสูตินรีเวชกรรม

ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.