นพ. รุ่งเกียรติ จางไววิทย์

นพ. รุ่งเกียรติ จางไววิทย์

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
27979
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาจักษุวิทยา
    อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ เวลา 09.30 - 12.30 น. / วันพฤหัสที่ 2, 4 ของเดือน เวลา 13.30 - 16.30 น. / วันศุกร์ที่ 1, 3 ของเดือน เวลา 13.30 - 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.