นพ. ศุภพงษ์ อาวรณ์

นพ. ศุภพงษ์ อาวรณ์

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
26748
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ตารางเข้าตรวจ
วันพุธ 15.00 - 16.00 น.