นพ. วิชัย ปิตาสวัสดิ์

นพ. วิชัย ปิตาสวัสดิ์

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
16276
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาจักษุวิทยา

ตารางเข้าตรวจ
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.