นพ. กิตติคุณ ล้อมวรวงศ์

นพ. กิตติคุณ ล้อมวรวงศ์

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
48677
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาอายุรกรรมประสาท

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ เวลา 
17.00 - 20.00 น.