เกี่ยวกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลในเครือ

ph-hospital

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จํากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ” โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปมาตรฐานขนาด 60 เตียง และได้เริ่มดําเนินการให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่ 10201009162 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล” และประกอบธุรกิจด้วยชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหัวใจและกระดูกสันหลังที่โดดเด่นในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยทีมดูแลที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ทําให้สามารถให้คําปรึกษา ดูแล และรักษาอาการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร อีกทั้งเรายังมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยทําให้ผู้ป่วยสามารถวางใจได้ว่า เมื่อเข้ารับการรักษาโรคหัวใจและกระดูกสันหลังกับเราจะได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยํา และปลอดภัย

ที่ตั้งโรงพยาบาล
262/55 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เวลาทำการ
เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์
rm-hospital

โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จํากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ที่ ธันวาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยการระดมทุนและดําเนินการของกลุ่มแพทย์กลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้า และบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างสถานพยาบาลที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม ที่ มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน มอบสุขภาพที่ดีให้กับชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง ซึ่งโรงพยาลบาลของเราได้รับอนุญาตให้บริการด้านเวชกรรมประเภทที่ 10201003259 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่ 10201001160 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล” โรงพยาบาลเอกชนชั้นนําที่มีมาตรฐาน เป็นเลิศด้านบริการ ผู้รับบริการให้ความไว้วางใจ

โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล มีการบริการด้านศัลยกรรม ไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมตกแต่งทั้งเรือนร่างครบทุกสัดส่วนสรีระ ด้านศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมหลอดเลือด ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เรามั่นใจว่าเราคือโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการศัลยกรรมทุกประเภท ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกทั้งเรายังมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ที่พร้อมให้บริการด้านศัลยกรรมแก่ประชาชนทุกรูปแบบได้ตามมาตรฐาน

ที่ตั้งโรงพยาบาล

398 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เวลาทำการ

เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์

044 263 777