นพ. สมพล อาวรณ์

นพ. สมพล อาวรณ์

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
6916
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์
 เวลา 08.00 - 12.00 น.