นพ. อดิศักดิ์ ชัยศรีมา

นพ. อดิศักดิ์ ชัยศรีมา

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
46520
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาอายุรกรรมศาสตร์ทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. และรับ Consult 
แผนกผู้ป่วยใน ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 17.00 น.