นาย สวัสดิ์ วรรณศรี

นาย สวัสดิ์ วรรณศรี

แผนกแพทย์ทางร่วม

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
16737
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาแพทย์แผนไทย

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์
 เวลา 09.00 - 15.00 น. (นัดหมายล่วงหน้า)