นางสาว หัสดาภรณ์ วรรณศรี

นางสาว หัสดาภรณ์ วรรณศรี

แผนกแพทย์ทางร่วม

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
18142
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาแพทย์แผนไทย
ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. (นัดหมายล่วงหน้า)