นาย ภานุกร ปริสุธี

นาย ภานุกร ปริสุธี

แผนกแพทย์ทางร่วม

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
17872
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขาแพทย์แผนไทย

ตารางเข้าตรวจ
เดือนละ 1 ครั้ง (นัดหมายล่วงหน้า)