นาย ภาคภูมิ พิสุทธิวงษ์

นาย ภาคภูมิ พิสุทธิวงษ์

แผนกแพทย์ทางร่วม

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
714
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาแพทย์แผนจีน

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 17.00 น.