ไวรัส RSV ภัยร้ายในฤดูฝน

บทความสุขภาพ

16 ส.ค. 2565
ครั้ง
ไวรัส RSV ภัยร้ายในฤดูฝน
      RSV (Respiratory Syncytial Virus) คือ เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหลอดลมอักเสบและปอดบวม ระบาดในช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว หรือช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง RSV ติดต่อกันแบบ Droplet จากสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย ผ่านการไอ จาม และการสัมผัสโดยตรง
  • อาการ : เริ่มแรกคล้ายไข้หวัดทั่วไป คือ ไข้ ไอ จาม แต่ให้สงสัยว่าติดเชื้อ RSV เมื่อมีอาการไอมีเสมหะเหนียว ไอมากจนอาเจียน อาจมีหายใจเร็ว แรง หายใจลำบาก หรือหายใจแบบมีเสียงวี๊ด (Wheezing)
  • กลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ RSV : เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง กลุ่มโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ทารกคลอดก่อนกำหนด
  • การตรวจเชื้อ RSV : ตรวจคัดกรองเบื้องต้น ดยการป้ายสารคัดหลั่งน้ำมูกในจมูก (Nasal swab) นิยมใช้การตรวจแบบด่วน (RSV rapid test) มักจะตรวจควบคู่ไปกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
  • การรักษา : มีทั้งการรักษาแบบประคับประคองอาการ การพ่นยาขยายหลอดลม และการใช้ยาอื่นๆร่วมด้วย
  • ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะตามมาหลังติด RSV : แม้จะรักษาหายขาดแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีก โดยเด็กมักมีภาวะหลอดลมไวตามมา ทำให้หายใจเหนื่อยง่าย รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหอบหืดสูงขึ้น

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png