เตรียมพร้อมอย่างไร? ก่อนบริจาคโลหิต

บทความสุขภาพ

14 ส.ค. 2565
ครั้ง
เตรียมพร้อมอย่างไร? ก่อนบริจาคโลหิต
      การบริจาคโลหิต เป็นการเจาะโลหิตออกปริมาตร 450 มิลลิลิตร ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริจาค เนื่องจากร่างกายมีการสร้างเม็ดโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตมาทดแทนส่วนที่เสียไป ในปัจจุบันยังไม่สามารถคิดค้นสิ่งใดมาใช้ทดแทนโลหิตได้ จึงจำเป็นต้องมีการบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย วันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีเตรียมตัวให้พร้อมก่อนบริจาคโลหิต เพื่อช่วยลดอาการแทรกซ้อนระหว่างการบริจาคโลหิต ทำให้ได้โลหิตที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในเวลานอนปกติ ก่อนบริจาคโลหิต
  • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วย หรืออยู่ระหว่างทานยารักษาโรค
  • งดรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนบริจาคโลหิต
  • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนบริจาคโลหิต 24 ชั่วโมง
  • งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
      การเตรียมพร้อมก่อนมาบริจาคโลหิตก็ไม่ใช่เรื่องยาก คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ ซึ่งสามารถบริจาคเลือดได้ทุก 3 เดือน  “เลือดท่านเพียงน้อยนิด ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้”

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png