ทพ. ไกรวิทย์ เลิศบุญยพันธ์

ทพ. ไกรวิทย์ เลิศบุญยพันธ์

แผนกทันตกรรมพิเศษ

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
2148
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาทันตกรรมทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์, วันศุกร์ 
เวลา 09.00 - 15.00 น.