ทพ. กนต์ธีร์ ครองบารมี

ทพ. กนต์ธีร์ ครองบารมี

แผนกทันตกรรมพิเศษ

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
4001
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาทันตกรรมทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันเสาร์
 เวลา 09.00 - 15.00 น.