ขอเชิญร่วมทำ “แบบสำรวจความพึงพอใจ” จากผู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ

ข่าวสารโรงพยาบาล

30 มี.ค. 2567
ครั้ง
ขอเชิญร่วมทำ “แบบสำรวจความพึงพอใจ” จากผู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ 

       เพราะคุณคือลูกค้าคนสำคัญ  ความคิดเห็นของคุณจึงช่วยพัฒนาโรงพยาบาลของเราได้

ขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจ จากผู้ที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพ

ได้ที่ https://forms.gle/vc1UjwCzKhcZ2p4y8

      ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับอย่างดีกับแคมเปญ #HealthyTogeter จับมือไว้…แล้วสุขภาพดีไปด้วยกัน โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก มีการพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง


พเพก.png


ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png