ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ราคา

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
      “เตรียมความพร้อม...ก่อนเข้าทำงาน”
       ราคาพิเศษ 600.- บาท
3.png
รายการตรวจ :
  • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
  • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
  • ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
  • ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
หมายเหตุ
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรโมชั่นฟันปลอมสิทธิประกันสังคม

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

ฟันปลอมสิทธิประกันสังคม

“สิทธิประกันสังคม รับส่วนลดฟันปลอม” โปรโมชั่นฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งปาก

บริการทันตกรรมพิเศษ

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

บริการทันตกรรมพิเศษ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ต้องการตรวจเช็คร่างกาย โดยทางโรงพยาบาลมีโปรแกรมและแพ็กเกจดี ๆ ให้ได้เลือกอย่าง หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทำให้การดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เรื่

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

“เตรียมความพร้อม...ก่อนเข้าทำงาน” โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน