โปรโมชั่นเอ็กซเรย์ฟัน

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

ราคา

x.png
โปรโมชั่นเอ็กซเรย์ฟัน

      “เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี…ควรพบทันตแพทย์ทุก ๆ 6 เดือน”

  • ราคาเริ่มต้น 800.- บาท 

หมายเหตุ

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรแกรม Pain Relief ลดปวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ด้วยคลื่นความร้อนลึก (Ultrasound therapy)

โปรแกรมบริการแพทย์ทางร่วม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โปรแกรม Pain Relief ลดปวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ด้วยคลื่นความร้อนลึก (Ultrasound therapy)

“รักษาอาการปวด ตรงจุดต้นเหตุของปัญหา” โปรแกรมลดปวดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เทคโนโลยีลดปวดด้วย คลื่นความร้อนลึก (Ultrasound therapy) ราคา 500.- บาท/ครั้ง (จากราคาปกติ 600.- บาท) คอร์ส 5 ครั้ง ▶︎ ราคาพิเศษ 2,200.- บาท (จากราคาปกติ 3,000.- บาท)

แพ็กเกจซ่อมฟันปลอม

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

แพ็กเกจซ่อมฟันปลอม

“ฟันปลอมเสียหาย…ซ่อมแซมได้ไม่ต้องทำใหม่” โปรโมชั่นซ่อมฟันปลอม ราคาเริ่มต้น 800.- บาท หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

โปรโมชั่นผ่าฟันคุด เริ่มต้น 1,500 บาท

โปรแกรมบริการทันตกรรมพิเศษ

โปรโมชั่นผ่าฟันคุด เริ่มต้น 1,500 บาท

“ฟันคุด…ปล่อยทิ้งไว้…อาจอันตราย” โปรโมชั่นผ่าฟันคุด ราคาเริ่มต้น 1,500.- บาท ผ่าฟันคุดไม่ลึก ราคาเริ่มต้น 1,500.- บาท ผ่าฟันคุดแบบธรรมดา ราคาเริ่มต้น 2,500.- บาท ผ่าฟันคุดแบบยาก ราคาเริ่มต้น 3,500.- บาท