เอกซเรย์ฟัน วิเคราะห์อะไรได้บ้าง

บทความสุขภาพ

02 พ.ค. 2566
ครั้ง

เอกซเรย์ฟัน วิเคราะห์อะไรได้บ้าง

      เอกซเรย์ฟัน จุดประสงค์เพื่อใช้ในการวางแผนรักษาฟัน ถึงแม้จะเน้นการวินิจฉัยเป็นหลัก แต่ก็ยังสามารถนำมาใช้ในการป้องกันโรคได้เช่นกัน เนื่องจากช่วยให้ทันตแพทย์สามารถวินิจฉัยปัญหาสุขภาพช่องปากได้ทันท่วงที ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต อีกทั้งยังช่วยให้มองเห็นในจุดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า วันนี้เรามาดูกันว่า ‘เอกซเรย์ฟัน’ สามารถวิเคราะห์อะไรได้บ้าง

  • เอกซเรย์เพื่อถอนฟันหรือผ่าฟันคุด : ช่วยให้ทันตแพทย์ศึกษารายละเอียดของฟัน ความโค้งงอของรากฟัน ขนาดของรอยผุที่ส่งผลให้ฟันแตกได้ง่ายขณะถอนฟัน หรือลักษณะและตำแหน่งของเส้นประสาทที่ควรต้องระวัง
  • เอกซเรย์เพื่อดูรอยฟันผุ : ตำแหน่งของรอยฟันผุนั้น หากเกิดขึ้นที่บริเวณด้านประชิด หรือเป็นรอยผุที่มีขนาดเล็กจะตรวจพบได้ยากมาก การตรวจเอกซเรย์เพื่อตรวจดูรอยฟันผุอย่างละเอียด จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้
  • เอกซเรย์เพื่อรักษารากฟัน : ช่วยให้ทันตแพทย์ประเมินได้ว่าฟันซี่นั้น ๆ สามารถรักษาคลองรากฟันได้ไหม รวมถึงการกำจัดเนื้อฟันที่ผุ กำจัดรากฟันส่วนที่ติดเชื้อและอักเสบ หรืออุดวัสดุคลองรากฟัน ซึ่งแต่ละขั้นตอนล้วนต้องใช้ความละเอียดแม่นยำอย่างสูง
  • เอกซเรย์เพื่อรักษาโรคเหงือกอักเสบ : ช่วยให้ทันตแพทย์ตรวจดูระดับความรุนแรงของโรคเหงือกอักเสบละตรวจดูลักษณะการถูกทำลายของกระดูกที่หุ้มรากฟัน เพื่อวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมได้
  • เอกซเรย์ฟัน เพื่อจัดฟัน : เพื่อที่ทันตแพทย์จะได้ตรวจดูลักษณะของฟัน กระดูกขากรรไกร กะโหลกศีรษะและใบหน้าโดยละเอียด และวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

      รังสีที่ใช้ในการเอกซเรย์ฟัน คือ รังสีเอกซ์ (X-ray) ส่วนปริมาณรังสีที่ใช้ในการเอกซเรย์ฟันนั้นค่อนข้างน้อยมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปริมาณรังสีทใช้เอกซเรย์เพื่อวินิจฉัยในทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามควรเอกซเรย์ฟันเท่าที่จำเป็นตามที่ทันตแพทย์วินิจฉัยว่าสมควรและเมื่อผู้ป่วยมารับการเอกซเรย์ฟันเจ้าหน้าที่จะต้องสวมเสื้อและปลอกคอกันรังสีให้กับผู้ป่วยทุกครั้ง


x-rayyy.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png