Shock Wave รักษาอาการปวดเรื้อรัง โดยแพทย์เฉพาะทาง

บทความสุขภาพ

19 มิ.ย. 2567
ครั้ง

Shock Wave รักษาอาการปวดเรื้อรัง โดยแพทย์เฉพาะทาง

      ทำการรักษาโดย แพทย์หญิงปุญชิดา บุญยกรปิติชา แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัด

คลื่นกระแทก (Shock Wave) ใช้รักษาโรคใดได้บ้าง?

 • ปวดข้อศอก เอ็นข้อศอกอักเสบ
 • พังผืดฝ่าเท้าอักเสบ
 • ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดสะโพกร้าวลงขา
 • ปวดฝ่าเท้าเรื้อรัง (โรครองช้ำ) หรือ ปวดเอ็นร้อยหวาย
 • ปวดเข่า บาดเจ็บจากกีฬา
 • อาการปวดเรื้อรังในกล้ามเนื้อคอ บ่า หลัง
 • ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)

ข้อห้ามในการรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave)

 • ห้ามรักษาเด็ก
 • ห้ามรักษาหญิงตั้งครรภ์
 • ห้ามรักษาบริเวณที่มีการติดเชื้อ
 • ห้ามรักษาคนไข้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
 • ห้ามรักษาบริเวณที่มีหลอดเลือดโป่งพอง
 • ห้ามรักษาบริเวณที่เป็นเนื้องอก
 • ห้ามรักษาบริเวณที่มีการอักเสบของเส้นประสาท

กระบวนการรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave)

      การรักษาจะทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยหลักการทำงานของเครื่อง คือ การส่งผ่านคลื่นกระแทก (Shockwave) เข้าไปในบริเวณที่มีอาการปวด เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บใหม่ (Re-Injuries) ในบริเวณกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่มีปัญหา จากนั้นร่างกายจะเกิดกระบวนการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อใหม่ (Re-Healing) จะช่วยลดอาการปวดได้ โดยลดปริมาณสารสื่อประสาทที่ส่งสัญญาณปวดและกระตุ้นให้หลั่งสารลดปวด จึงเห็นผลได้ทันทีหลังรักษา (ในกรณีที่เป็นในระดับความรุนแรงเล็กน้อยหรือเพิ่งเริ่มมีอาการ)

      ผลที่ได้จากการรักษาผู้ป่วยจะมีอาการปวดลดลงเกือบ 50% หรือบางรายหายปวดหลังทำการรักษาในครั้งแรก (ในกรณีที่เป็นในระดับความรุนแรงเล็กน้อยหรือเพิ่งเริ่มมีอาการ) จากนั้นควรเว้นระยะห่างการรักษาครั้งถัดไป 1- 2 สัปดาห์ เพื่อให้เวลาร่างกายซ่อมแซมการอักเสบเรื้อรังที่เป็นอยู่โดยธรรมชาติ โดยจำนวนครั้งในการรักษาทั้งหมดอยู่ที่ 2-5 ครั้งแล้วแต่ความรุนแรงของอาการ

ShockWaveรักษาอาการปวดเรื้อรังโดยแพทย์เฉพาะทาง.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png