รู้หรือไม่? เอ็กซเรย์ฟันสำคัญอย่างไร?

บทความสุขภาพ

13 พ.ย. 2566
ครั้ง

รู้หรือไม่? เอ็กซเรย์ฟันสำคัญอย่างไร?

      การเอกซเรย์ฟัน คือการใช้รังสี เอกซเรย์ฟัน เพื่อถ่ายภาพช่องปากเมื่อเราไปตรวจสุขภาพฟัน และช่องปากครั้งแรก หรือก่อนที่จะเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมต่าง ๆ สิ่งแรกที่ทันตแพทย์มักทำก็คือการเอกซเรย์ฟัน เพื่อตรวจวิเคราะห์อาการต่าง ๆ เกี่ยวกับฟัน ช่วยให้การวางแผนรักษาทางทันตกรรมมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น วันนี้เรามีข้อมูลว่าเอ็กซเรย์ฟันสำคัญอย่างไร? ตรวจวินิจฉัยอะไรได้บ้าง?

  • เอกซเรย์เพื่อถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด : ช่วยให้ทันตแพทย์ศึกษารายละเอียดของฟันที่จะถอน หรือผ่าฟันคุดออกได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ความโค้งงอของรากฟัน ขนาดของรอยผุที่ส่งผลให้ฟันแตกได้ง่ายขณะถอนฟัน
  • เอกซเรย์เพื่อดูรอยฟันผุ : ตำแหน่งของรอยฟันผุนั้น หากเกิดขึ้นที่บริเวณด้านประชิด หรือเป็นรอยผุที่มีขนาดเล็ก หรือเป็นรอยผุที่อยู่ใต้ขอบวัสดุอุดฟัน จะตรวจพบได้ยากมาก 
ฟ.png
  • เอกซเรย์เพื่อรักษารากฟัน : การถ่ายภาพเอกซเรย์เป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษารากฟันอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ทันตแพทย์ประเมินได้ว่าฟันซี่นั้น ๆ สามารถรักษาคลองรากฟันได้ไหม เนื่องจากการรักษารากฟันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและต้องทำการรักษาหลายครั้ง
  • เอกซเรย์เพื่อรักษาโรคเหงือกอักเสบ : การถ่ายภาพเอกซเรย์จะช่วยให้ทันตแพทย์ตรวจดูระดับความรุนแรงของโรคเหงือกอักเสบ และตรวจดูลักษณะการถูกทำลายของกระดูกที่หุ้มรากฟัน
ฟฟ.png
  • เอกซเรย์ฟัน เพื่อจัดฟัน : ไม่ว่าคุณจะจัดฟันใส Invisalign หรือจัดฟันแบบโลหะ จะต้องทำการเอกซเรย์ช่องปากและฟันเป็นขั้นตอนแรกก่อนเสมอ เพื่อที่ทันตแพทย์จะได้ตรวจดูลักษณะของฟัน กระดูกขากรรไกร กะโหลกศีรษะและใบหน้าโดยละเอียด และวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำ
ฟฟฟ.png

      การเอกซเรย์ฟัน มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการรักษาทางทันตกรรม เพราะจะช่วยให้ทันตแพทย์ตรวจสภาพฟันได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ทำให้การวางแผนรักษา การทำการรักษา ไปจนตรวจติดตามผลหลังการรักษามีความแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ฟฟฟฟา.png

 

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png