บริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ ชมรมชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในเชียงใหม่

ข่าวสารทั่วไป

10 พ.ย. 2565
ครั้ง

บริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ ชมรมชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในเชียงใหม่

      บริการตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Health Check-up) เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ชมรมชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในเชียงใหม่ (Chiangmai Longstay Life Club) ได้นำสมาชิกชมรมเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 กลุ่มที่ 2

      ในการนี้ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทางชมรม CLL เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความไว้วางใจโรงพยาบาลของเรามาโดยตลอด  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการด้านอื่นๆ ต่อเนื่องตลอดไป
      องค์กร หน่วยงาน บริษัทและห้างร้านใด สนใจบริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือตรวจคัดกรองหาโรคติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรหรือพนักงาน สามารถติดต่อให้ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอลของเรา ดูแลการในส่วนนี้ได้

เวลาทำการ :

  • เปิดบริการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
S__8077413.jpg
S__8077415.jpg
S__8077416.jpg
S__8077417.jpg
S__8077418.jpg
S__8077419.jpg
S__8077421.jpg
S__8077422.jpg
S__8077423.jpg

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png