5 เหตุผลที่ต้องทำสะพานฟัน

บทความสุขภาพ

23 พ.ค. 2565
ครั้ง
5 เหตุผลที่ต้องทำสะพานฟัน
      สะพานฟันเป็นการทำฟันปลอมติดเป็นแบบแน่น ซึ่งสะพานฟันจะอาศัยฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงเป็นหลักในการเป็นตัวยึด ไม่สามารถถอดเข้าถอดออกด้วยตัวเอง การทำสะพานฟันจะทำได้ในกรณีที่ฟันถูกถอนไป แต่ยังเหลือฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงที่แข็งแรงสามารถเป็นหลักยึดสะพานฟันได้ ช่วยให้มีรอยยิ้มที่สวยงามสามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิม มาทราบกันว่า 5 เหตุผลที่ควรทำสะพานฟันคืออะไร
  • สะพานฟันช่วยให้บดเคี้ยวอาหารได้ดี
  • สะพานช่วยให้ยิ้ม หัวเราะ พูดคุย ได้เหมาะฟันธรรมชาติ
  • สะพานช่วยให้รักษาโครงสร้างใบหน้าให้คงรูปตามธรรมชาติ
  • ป้องกันปัญหาฟันล้ม ที่สามารถเกิดขึ้นในอนาคตได้
  • สะพานช่วยให้การสบฟันเป็นปกติ
      โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ทำสะพานฟันโดยอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ออกแบบสะพานฟันให้สวยงามเข้ากับฟันธรรมชาติ และผลิตจากห้องแล็บทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและได้สะพานฟันที่มีคุณภาพ ทันตแพทย์เฉพาะทางจะตรวจประเมินภาพรวมของสุขภาพช่องปากและบริเวณที่จะทำสะพานฟัน เพื่อให้วางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา
iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png