ค้นหาแพทย์

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ให้บริการด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา ครอบคลุมทุกการรักษาในรูปแบบองค์รวม ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก เรามีทีมแพทย์ที่มากไปด้วยประสบการณ์ มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญ โดยมีหน้าที่บริการให้คำปรึกษา ทำการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน และดูแลสุขภาพผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลทุกท่าน ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัย ทีมแพทย์ของเราประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม อายุรกรรมโรคไต อายุรกรรมโรคตับและทางเดินอาหาร ด้านศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมหลอดเลือด ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ด้านกุมารเวช ภูมิแพ้ ด้านรังสีแพทย์ และด้านจักษุแพทย์

แพทย์ทั้งหมด 0 คน