นพ. ธนพัน ขันธนิกร

นพ. ธนพัน ขันธนิกร

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
19493
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาอายุรกรรมศาสตร์ทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. และรับ Consult 
แผนกผู้ป่วยใน ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 11.00 น.