นพ. พสิษฐ์ หวังซื่อกุล

นพ. พสิษฐ์ หวังซื่อกุล

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
46447
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางเข้าตรวจ
วันพุธ 
เวลา 17.00 - 20.00 น.