ทพญ. ปาณิสรา เรืองวาทะศิลป์

ทพญ. ปาณิสรา เรืองวาทะศิลป์

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
18155
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขาทันตกรรมทั่วไป
ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.